Particulieren kiezen buitenlandse fondsen

Maar pensioenfondsen kozen in 2009 voor Nederlandse beleggingsinstellingen. Zo blijkt uit het nieuwste Statistisch Bulletin van De Nederlandsche Bank van maart 2010.

Het balanstotaal van Nederlandse beleggingsinstellingen is in 2009 flink gestegen van 180 miljard euro naar 445 miljard euro. Dat is te danken aan vooral de grote inleg van pensioenfondsen, want huishoudens ontrokken per saldo 43 miljoen euro aan beleggingsfondsen in Nederland gevestigd. Huishoudens hielden ultimo 2009 29 miljard euro aan in Nederlandse beleggingsinstellingen. Het grootste deel van het vermogen verzameld (balanstotaal) in Nederlandse beleggingsinstellingen vindt zijn weg naar wereldwijde aandelenfondsen (141 miljard euro) en obligatiefondsen (195 miljard euro).

In buitenlandse beleggingsinstellingen hebben Nederlanders ultimo 2009 een kapitaal van 131 miljard euro, waarvan 21 miljard afkomstig is van huishoudens. Veel is er belegd in Amerikaanse en Luxemburgse beleggingsinstellingen. Als we hier kijken naar de nieuwe inleg over het jaar 2009 valt op dat van de totale inleg van 7,2 miljard euro, er 2 miljard afkomstig is van huishoudens. Huishoudens kozen in 2010 dus voor fondsen die in het buitenland zijn gevestigd.

Freddy van Mulligen is hoofd research van Morningstar Nederland. Hij waardeert uw commentaar, maar kan geen specifieke adviezen over fondsen of portefeuilles geven. Auteurs kunt u bereiken via de Analisten feedback.