9 redenen om de Griekse crisis samen te vatten in 1 woord: HOPELOOS!

De Griekse tragedie - verschrikkelijk eenvoudig maar ogenschijnlijk toch onoplosbaar- is eigenlijke nog meer choquerend dan ze lijkt. De Franse journalist Jean-François Kahn vat de crisis in 9 punten samen:

1) De regering Karamanlis heeft samen met een grote Amerikaanse bank (anders gezegd ‘de markten') de boekhouding systematisch vervalst. Opvolger Papandreou ontdekte ondertussen dat het begrotingstekort geen hopeloze 12%, maar nu al 14% bedraagt.

2) Een tekort -hoezeer het sommigen ook mag storen- moet altijd worden aangevuld. Daarvoor moet geld worden geleend, omdat -in tegenstelling tot de VS- er geen meer kan worden bijgedrukt.

3) Wie geld wil lenen moet iemand vinden die bereid is hem geld te geven in ruil voor een rente. Hoe minder garanties u geeft -dus hoe armer en machtelozer u bent- hoe hoger de rente.

4) Indien u geen geld meer kan lenen of de te hoge interesten niet meer kan aflossen bent u failliet. Vroeger konden Europese landen hun munt devalueren - wat in feite neerkwam op de erkenning dat men failliet was- maar landen die deel uitmaken van de eurozone kunnen dat niet langer.

5) Griekenland moet dus geld vinden om zijn tekorten aan te vullen, maar de financiële markten hebben eigenlijk geen vertrouwen meer in het land.

6) Gezien de regering Papandréou niet verantwoordelijk is voor de vervalsing van de Griekse boeken zou het normaal zijn geweest dat de EU en het IMF Griekenland geld zou hebben geleend tegen een interestvoet van 2,5 à 3% in combinatie met de activatie van een besparingsplan om op middellange termijn het gat in de begroting te dichten zonder het econoimisch herstel in gevaar te brengen. Men doet nu exact het tegenovergestelde: aan de ene kant moeten de Grieken een draconisch besparingsplan in werking zetten dat het herstel vernietigt; aan de andere kant willen ‘de markten' dat Griekenland 7% rente betaalt op de leningen die het nodig heeft; een rente die het effect van de besparingen teniet doet

7) Alsof dat niet genoeg is hitsen de kredietratingsbureaus zoals Fitch - dat tijdens de financiële crisis van 2008 een hoofdrol opeiste toen aan het licht kwam dat het jarenlang veel te gunstige beoordelingen had afgegeven voor banken die vandaag al failliet zijn- en Moody's ‘de markten' op door de kredietwaardigheid van Griekenland verder te verlagen, wat op zijn beurt weer tot hogere rentevoeten op leningen leidt en het vertrouwen bij de bevolking verder aantast.

8) Vorige week hebben Griekse rijken 10 miljard euro uit het land weggesluisd. Ze hadden dat geld kunnen lenen aan de regering tegen een rente van bijvoorbeeld 4%, maar nu gebeurt exact het tegenovergestelde. De rijken halen hun geld uit het land weg, waardoor het effect van de besparingen die de gewone bevolking worden opgelegd teniet wordt gedaan. De meest gepriviligieerde Grieken laten dus hun land in de steek.

9) Deze zelfmoordstrategie wordt hoofdzakelijk opgelegd door Duitsland dat weigert geld te geven aan de ‘valsspelers', maar het wel normaal vond dat gans Europa bijdroeg voor zijn hereniging. Het grootste slachtoffer na Griekenland en Portugal, wordt Frankrijk. Franse banken hebben 65 miljard uitstaan in Griekse obligaties.

Europa nadert zijn Waterloo!

Express.be