Katapulteren 4 eurosceptische professoren Duitsland uit de eurozone?

Een groep van vier Duitse eurosceptici zal een klacht neerleggen bij het Duitse Grondwettelijk Hof binnen de 14 dagen nadat een eventueel Europees hulpplan voor Griekenland wordt geactiveerd. Volgens de vier is het hulppakket in strijd met de Europese verdragen en de Duitse grondwet.

De vier, Wilhelm Hankel, Wilhelm Noelling, Joachim Starbatty en Karl Albrecht Schachtschneider, zijn geen onbekenden. Noelling was ooit gouverneur van de Duitse Bundesbank, Schachtschneider is een voormalig professor aan de universiteit van Nuremberg. Het viertal probeerde in 1998 via gerechtelijke weg te voorkomen dat Duitsland de mark zou inruilen voor de euro, maar ving toen bot.

Volgens de vier zou het gaan om een geldtransfer van rijke naar arme EU-landen, iets waarvoor noch in de EU, noch in de Duitse wetgeving een legale basis bestaat. Doel van hun verzoek is om de overdracht van 4,8 miljard euro -het Duitse deel binnen het hulpplan- te voorkomen. Indien het Hof de klacht ontvankelijk verklaard moet het zich binnen een paar dagen uitspreken.

Wat de gevolgen kunnen zijn wanneer de vier gelijk krijgen is nog niet duidelijk. Hans Redeker, currency chief bij BNP Paribas, vindt de ganse zaak ‘zeer gevaarlijk': 'Het kan leiden tot het vertrek van Duitsland uit de eurozone en eens investeerders daarvoor beginnen te vrezen zal er geen enkel euro meer naar steunmaatregelen in de ganse EMU -periferie gaan.'

Volgens Redeker is er één kans op tien dat de uitspraak in de zaak Duitsland uit de monetaire unie zal katapulteren.

Express.be