Het streven naar een perfect financieël systeem; Basel 3 op komst?

De Financiële Studentenvereniging Amsterdam (FSA) organiseerde op woensdag een congres die geheel in het teken stond van ‘The Perfect System’. De gastsprekers bespraken tijdens het congres oorzaken van de kredietcrisis, de actualiteit, maar ook zaken die de toekomst aangaan. De lezingen waren afkomstig vanuit de politiek, het bedrijfsleven en de overheid. Namen als Jan Maarten Slagter (VFB), Hans Hoogervorst ( AFM ), Frank Heemskerk, Herman Mulder (Worldconnectors, ex-ABN AMRO) en andere maakten allen deel uit van een boeiend programma die werd afgesloten met een discussiepanel.

Door onze redactie

Doordat de afgelopen jaren het gehele financiële systeem heeft gefaald kan men het Basel II akkoord van tafel vegen. Het is voor de groei en het vertrouwen in de economie belangrijk om niet in herhaling te vallen. Wellicht dat er een Basel III op komst is? Maar het zal dan een hele klus worden om een nieuw akkoord op te stellen aldus de sprekers. Door het economisch karakter van de Westerse landen, die vaak een open economie hebben, zal er eerst tussen al deze landen overeenstemming bereikt moeten worden zo was de mening van de meerderheid tijdens het congres.

Dan maar kleinere banken?
Tijdens de lezing van professor decaan Dirk Schoenmaker van de Duisberg School of Finance ging het in alle aspecten over wat te doen met de bankensector. Het vraagstuk van de dag was namelijk het streven naar het perfecte systeem. De grote banken zijn soms zo enorm groot, waardoor het toezicht hierdoor een onmogelijke zaak is geworden voor toezichthouders. Deze grootmachten zijn soms zo groot dat de ‘Bailout Costs’ voor een land niet op te brengen zijn in geval een redding door de overheid een noodzaak is.

De professor decaan gaf aan dat de oplossing voor de toekomst niet ligt bij het hervormen van grote tot kleinere banken. De heer Klaas Knot, directeur Financiële Markten bij het Ministerie van Financiën benadrukte nog eens de lezing van pr. decaan Schoenmaker. Hij voegde daaraan toe dat het perfecte systeem niet bestaat en een gebaseerd is op een illusie.

Griekse ellende
Hoofd econoom Allard Bruinshoofd van de Rabobank besprak in zijn lezing de Griekse problematiek. In een grafiek de ‘Ring of Fire’ is duidelijk af te leiden dat Griekenland ernstig in financiële nood zit. De financiële nood blijft alleen niet bij Griekenland. Landen als Groot-Brittannië, Italië, Portugal, Spanje en Ierland voegen zich daarbij aan toe. De bank die zich met de Griekse problemen op een frauduleuze manier heeft gemengd, Goldman Sachs , zou op een ongelukkige manier hieraan hebben verdiend. Uitgangspunt van de lezing is dat het toezicht ook in dit opzicht zich moet verscherpen.

Wetgeving
Directeur van het AFM , Hans Hoogervorst, benadrukte dat de regels die wettelijke vastgesteld zijn soms niet helemaal duidelijk zijn. Hij gaf als voorbeeld dat wanneer men twee juristen op een zaak zet, er dan wel 3 verschillende meningen hieruit kunnen voortvloeien. Hiermee kunnen ondernemingen volgens de directeur van het AFM de ruimte gebruiken om binnen het wettelijk kader te blijven functioneren. De directeur van de AFM maakte zich ook zorgen over de hoeveelheid buffer die banken moeten aanhouden. Hij onderbouwde dat de financiële sector zwaar ondergekapitaliseerd is en dat de uiteindelijk verbetering niet uit zichzelf komt.

Dat dit anders moet is duidelijk en dat zou dan ook opgelegd moeten worden in het belang van de stabiliteit en groei van de economie. De oplegging dat het anders moet verbindt Hoogervorst dan ook met het optreden van de toezichthouders die veel te zwak zijn geweest. "De toezichthouders moeten vaker en ook eerder hun tanden laten zien, strenger optreden hoort daarbij", aldus Hoogervorst.

Nieuwe bank
Directeur van de omgevallen bank DSB, Dirk Scheringa maakte gebruik van de gelegenheid waar de heer Hoogervorst bij was. Scheringa vertelde over zijn ervaringen met de AFM . ‘‘De AFM heeft de gewoonte om nu meteen een boete te geven en publiceert deze dan ook meteen. Waarbij je dan het gevoel krijgt dat je meteen met 1-0 achter staat." Als verandering ziet Scheringa graag het Amerikaanse ‘Rule Based’-systeem waar alles transparanter is, en je de zaak nog vooraf bij de rechter kunt aankaarten. Alleen die mogelijkheid kreeg de DSB Bank niet, want Nederland hanteert open normen.

Dirk Scheringa sloot woensdag bij het FSA Congres niet uit dat hij eventueel betrokken zou raken met de opzetting van een nieuwe bank. "Ik ben al door meerdere initiatieven gevraagd, maar hou mij momenteel met wel meerdere zaken bezig". Dat Scheringa er niet volledig van zijn tijd mee bezig is, blijkt uit dat hij het parlementair onderzoek van Schelterna afwacht. Bij het vrijpleiten zou voor Scheringa de kans op een bankvergunning bij de Nederlandsche Bank namelijk groter zijn.