Opstapelende overheidstekorten bedreigen herstel wereldeconomie

De sterk gestegen overheidstekorten vormen het grootste gevaar voor het herstel van de wereldeconomie en vereisen net daarom snelle actie. Tot die conclusie kwamen afgelopen weekeinde de landen die het bestuur van het IMF vormen. De landen maakten geen concrete afspraken over bezuinigingen, maar werden door de economen van het IMF wel nadrukkelijk gewezen op de risico's die de wereldeconomie loopt. De noodzaak voor snelle actie geldt voor zowat alle Europese landen en de Verenigde Staten. Die moeten snel met heldere plannen voor de aanpak van de tekorten komen. Griekenland diende daarbij als voorbeeld voor de wijze waarop landen in de problemen kunnen komen. Concrete oplossingen werden op de vergadering niet besproken.

Volgens hoofdeconoom José Viñals van het Internationaal Monetair Fonds is het cruciaal dat overheden geloofwaardige en transparante plannen opstellen. Ook dienen ze zich beter in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden. `Zorgen over solvabiliteit van landen op de langere termijn kunnen heel gemakkelijk vertaald worden in kortetermijnproblemen op de financiële markten vanwege de hechte relatie tussen overheden en banken.`

Banken konden tijdens de crisis doorgaans slechts rekenen op kort krediet. Daarom is het volgens het IMF zaak voorbereid te zijn op hogere tarieven. De komende tijd zullen veel leningen expireren, waardoor de komende drie jaar 5.000 miljard dollar aan leningen zal moeten worden geherfinancierd.

Express.be