Belgische arbeidsmarkt doet het beter dan de rest van Europa

De Belgische arbeidsmarkt houdt tot nu toe veel beter stand dan de meeste andere Europese landen. Dat schrijft de krant De Tijd. Zo steeg de Belgische werkloosheidsgraad tussen 2008 en 2009 van 7 naar 8%, terwijl die voor de Europse Unie steeg van 7,1 naar 9%. Ook de Belgische werkgelegenheidsgraad daalde minder sterk. Die ging van 62,4% naar 61,6% of 0,8%, terwijl Europa zakte van 65,9 naar 64,4% (1,5%). Toch noteert België nog steeds sterk onder het Europees gemiddelde.

Het jobverlies voor 2009 valt in ons land een pak lager uit dan verwacht. Voorspelde de Nationale Bank in december nog dat 74.000 jobs verloren zouden gaan, dan berekende het Instituut voor de Nationale Rekeningen dat uiteindelijk slechts 38.000 jobs verdwenen. Vooral in het vierde kwartaal toonde de arbeidsmarkt zich ongewoon veerkrachtig en begon de werkgelegenheid opnieuw te groeien. Het buffersysteem van de tijdelijke werkloosheid behoedde onze economie voor meer schade en ook meer mensen gingen deeltijds aan de slag, want 1 op 4 van de jobs is nu part-time. Vooral het onderwijs en de socialprofitsector wierven aan; de industrie kreeg dan weer de hardste klappen.

De lakmoesproef komt er in september wanneer de arbeidsmarkt een nieuwe jaargang van schoolverlaters moet opvangen. Pas als dat proces goed verloopt kan van een duurzaam herstel worden gesproken.

Express.be