NIBC: Griekse schulden blijven stijgen na steun EU en IMF

Met het oog op de crisis in Griekenland, heeft de Europese Unie en het Internationale Monetair Fonds een bedrag van € 110 miljard toegezegd. Daarvoor moeten de Grieken zeer strenge bezuinigingsmaatregelen treffen. Zo zijn in een grafiek door het NIBC de loonkosten van landen als Duitsland, Griekenland, Spanje en Italië in kaart gebracht. Daaruit is valt op dat de problemen rondom de Griekse crisis in allerlei vormen zijn ontstaan.

Door onze redactie

Griekenland zit duidelijk in het midden van een crisis. Al die jaren heeft het boven haar stand geleefd. Het land heeft zichzelf te veel in de overheidsschulden gewerkt en kampt met een enorm fiscaal tekort. Bovendien heeft het land geen poging gedaan om zich langzamerhand uit de penarie te werken. Griekenland heeft al sinds
2002 een verslechterde concurrentiepositie in vergelijking met landen als als Duitsland, Spanje en Italië.

Chart of the Week
In de grafiek hier onder wordt aangetoond dat de Griekse loonkosten per eenheid product al sinds 1990 stegen. Zowel in absolute als in relatieve termen vormt dit een knelpunt voor het aflossen van het begrotingstekort. Zo staan de Grieken voor diverse vraagstukken hoe zij hun positie kunnen verbeteren.Het lijkt voor de hand te liggen om in de particuliere sector te snijden. Dit zal een flinke bezuiniging zijn die uiteindelijk geld in het laatje moet brengen. Aan de andere kant heeft dit haar negatieve kanten, want dit zal het concurrentievermogen van de particuliere sector hierdoor schaden.

Probleem opgelost?
Het oplossen van het probleem door de eurozone te verlaten is een oplossing die de Grieken maar ook de Europese Unie uitsluit. Door de steun die is toegezegd zullen grotendeels niet alle problemen worden verholpen. Daarom zien de analisten bij NIBC de hele problematiek zich gauw weer herhalen.