Eén op vijf Europese jongeren is werkloos

Meer dan 5,5 miljoen Europeanen onder de vijfentwintig jaar zijn werkloos. Dat betekent een werkloosheidsgraad van 21,4 procent. Dat is twee keer zo hoog dan het gemiddelde bij de totale Europese actieve bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. Daarbij wordt opgemerkt dat jongeren niet alleen af te rekenen hebben met de naweeën van de economische crisis, maar bovendien zoeken werkgevers bij hun aanwervingen steeds meer naar professionele expertise. Dat maakt het voor de jongeren nog moeilijker om een baan te vinden. Het Griekse europarlementslid Georgios Papanikolaou, die voor de Europese Unie een jongerenstrategie heeft uitgewerkt, stelt dat een hogere opleiding in de toekomst ook een efficiëntere toegang moet bieden tot de arbeidsmarkt. Jongeren worden volgens hem vaak in tijdelijke banen ingeschakeld, wat hen veel minder werkzekerheid biedt.


Papanikolaou stelt dat de lidstaten van de Europese Unie hun jeugdbeleid beter moeten coördineren en een grotere wil moeten tonen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het Griekse europarlementslid merkt op dat iedereen naar vervolmaking zoekt en een baan is volgens hem één van de sleutelelementen om daarin te slagen. Jongeren die met werkloosheid geconfronteerd worden in de meest productieve periode van hun leven, worden volgens Papanikolaou onvermijdelijk blootgesteld aan stress, depressie en droefheid. Indien jongeren worden uitgesloten van hoop en energie, worden volgens het Griekse europarlementslid de toekomst, de duurzaamheid en de leefbaarheid van de hele maatschappij bedreigd. Jongeren vormen volgens hem het smeermiddel van de maatschappij. Zonder een tevreden jeugd is de maatschappij volgens hem gedoemd om in te storten.

De Europese Unie heeft het programma Youth in Action ontwikkeld om jongeren te stimuleren. Daaruit blijkt dat 95 procent van de deelnemers er naar eigen zeggen in geslaagd om zijn talenkennis op te voeren, terwijl 66 procent van mening is dat de ervaring zijn kansen op werkgelegenheid heeft opgedreven. Daarnaast zegt 92 procent ook meer open te staan voor het multiculturalisme en 86 procent merkt op geleerd te hebben om zich meer in te zetten voor zijn community of de gemeenschap. De onderzoekers voegen er aan toe dat 60 procent van de deelnemers aan het programma bij de jongste verkiezingen voor het Europese Parlement een stem heeft uitgebracht. Het algemeen gemiddelde bij de Europese jongeren bedraagt 29 procent. Youth in Action bereikt elk jaar met meer dan 7.000 projecten meer dan 130.000 jongeren. (MH)

Express.be