Woningsector moet verantwoordelijkheid tonen

ABN AMRO publiceert haar visie op ontwikkelingen en trends in bouw en vastgoed sector. ABN AMRO publiceert haar visie op ontwikkelingen en trends in bouw en vastgoed sector.

De woningmarkt verkeert in 2010 nog altijd in zwaar weer. De sector heeft als enige overduidelijk last van een na-ijleffect door de crisis. Volgens ABN AMRO is dit effect echter van korte duur, omdat de vooruitzichten op de langere termijn positief zijn. Mits de woningmarkt erin slaagt dit jaar een fikse ommezwaai te maken: van een aanbodgedreven naar een vraaggestuurde markt. Dat valt terug te lezen in ‘Visie op Bouw en Vastgoed’, het sectorrapport dat de bank vandaag presenteert.

Volgens ABN AMRO is het de hoogste tijd dat de woningmarkt haar denken gaat enten op de eindklant. Erik Steinmaier, sector banker Bouw & Vastgoed ABN AMRO: “Tot op heden heeft vorm te veel boven functie geprevaleerd binnen de woningsector. Prestigieuze projecten waarmee gemeenten en ontwikkelaars sier konden maken, domineerden de markt. Het belang van de klant is daarbij te vaak ondergewaardeerd.”

Minder uitbesteden
Volgens ABN AMRO is het belangrijk dat ontwikkelaars en bouwers hun operatie aanpassen om kwalitatief in te kunnen spelen op de behoeften van de klant. Steinmaier: “"Als je het ons vraagt, draait het erom dat de woningmarkt verantwoordelijkheid toont voor zijn eigen projecten. Het is daarom raadzaam dat bedrijven binnen de sector investeren in kennis, expertise en mankracht, specifiek aan de voorkant van hun operatie. Alleen zo ben je in staat te sturen op een kwalitatief eindresultaat. Werk uitbesteden is natuurlijk gemeengoed binnen de sector, maar wij zouden dat veelal beperken tot het uitvoerende werk.”

Functie boven vorm
De vooruitzichten op de (middel)lange termijn zijn volgens de bank overigens uiterst positief. Steinmaier: “Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen spelen de markt in de kaart, dat is al langer helder: het aantal huishoudens neemt nog altijd toe en er is er een toenemende behoefte aan eenpersoonswoningen. Daarnaast is er een trend zichtbaar van revitalisering van bestaande bouw.” Volgens ABN AMRO dus kansen volop. Steinmaier: “Het perspectief voor de sector ziet er aantrekkelijk uit, maar in onze optiek kan de sector haar eigen scenario maken of breken. Nieuw aanbod moet aansluiten op de klantvraag, anders verkoopt het simpelweg niet.”

Zelf ook weer de markt op
2010 wordt voor de woningmarkt dus een jaar om pas op de plaats te maken en tegelijkertijd veranderingen door te voeren. De sector moet vaste kosten daarom binnen de perken houden en niet onder de kostprijs gaan werken. Samenwerking binnen de keten is des te meer van belang, onder meer om faalkosten te reduceren.

Steinmaier: “De markt is op weg naar herstel, tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel. Maar wij hebben er vertrouwen in dat de markt zich herpakt: na jaren van stilte gaan wij in 2010 zelf ook weer activiteiten ontplooien als financier van vastgoed.“

Over ABN AMRO's Visie op Bouw en Vastgoed
ABN AMRO wil voor haar klanten partner in ondernemen zijn. Daarom deelt de bank graag haar interne kennis en visie over sectoren. Jaarlijks worden verschillende analyses en onderzoeken uitgegeven in diverse branches en sectoren, zoals transport en logistiek, zakelijke dienstverlening, industrie en de bouw. Het rapport ‘Visie op Bouw en Vastgoed’ is onderdeel van ‘Visie op Sectoren’ waarin in totaal 9 sectoren en 75 branches worden belicht.

Het rapport wordt voor het zesde jaar op rij gratis ter beschikking gesteld en is te downloaden via www.abnamro.nl/sectoren. In Visie op Bouw en Vastgoed wordt bijzondere aandacht besteed aan de volgende branches: architecten- en ingenieursbureaus, beleggers in onroerend goed, bouwmaterialenindustrie, burgerlijke en utiliteitsbouw, grond- weg- en wegenbouw, houtindustrie, installatiebedrijven, makelaars, projectontwikkeling en schilders en glaszetters.

Bron: persbericht ABN AMRO