'Niet roepen om nieuw beleid economie'

Nederland zou niet bij elk zuchtje tegenwind meteen moeten schreeuwen om een nieuw industriebeleid. Er tekent zich wat dat betreft een patroon af als gekeken wordt naar voorgaande periodes dat het in Nederland economisch wat slechter ging.

Dat stelde professor Erik Stam van de Universiteit van Utrecht woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer over het onderwerp. Volgens hem is het woord industriebeleid ook niet aan de orde, omdat Nederland steeds meer een dienstenland is geworden door de jaren heen. Liever spreekt hij van een ''marktontwikkelingsbeleid''.

Een aanleiding voor het debat met kenners is de situatie bij farmaciebedrijf MSD, het voormalige Organon in Oss. Het Amerikaanse moederbedrijf Merck KGaA wil de onderzoeksafdeling uit Nederland weghalen, wat ten koste kan gaan van meer dan 2100 banen.

Publiek belang
Stam is van mening dat een overheid zich alleen met de markt moet bemoeien als er een ''publiek belang'' in het geding is. Bij de sluiting van een deel van Organon zou je daarom moeten nagaan of dit betekent dat mensen in Nederland bepaalde medicijnen niet meer kunnen krijgen. ''Hierover heb ik mijn twijfels'', zei hij. Bij kwesties als Organon zou de overheid verder moeten kijken of ''de internationale concurrentiekracht van de sector op het spel staat''.

Wat betreft werkgelegenheid zou er gekeken moeten worden of werknemers van Organon niet elders snel aan de slag kunnen. Hij wees erop dat er in Nederland een tekort is aan hoogopgeleide beta's.

Organon
Voorzitter Henk van der Kolk van vakorganisatie FNV Bondgenoten wierp tegen dat het bij Organon niet alleen om hoger opgeleid personeel gaat, maar ook om productiemedewerkers. Hij pleitte voor meer ''sociale innovatie''. Dat betekent dat bedrijven bij tegenwind personeel niet direct op straat moeten zetten, maar moeten behouden en eventueel omscholen. ''Het is aangetoond dat deze bedrijven sneller groeien als de economie weer aantrekt.''

Na afloop van het debat zei PvdA-Kamerlid Pauline Smeets ook veel te voelen voor de suggestie van Van der Kolk om ondernemingsraden van bedrijven behalve een adviesrecht ook een stemrecht te geven bij belangrijke kwesties.

ANP