CNV oneens met bezuinigingen in de zorg

De vakcentrale CNV vreest dat mensen met lage inkomens de dupe gaan worden van de geplande bezuinigingen in de zorg.

De christelijke vakcentrale vindt het nieuwe plan ondoordacht. De regering wil namelijk vierduizend extra ambtenaren ontslaan, zonder overheidstaken te schrappen. CNV-voorzitter, Jaap Smit, zegt dat hierdoor een bezuinigingssamenleving waarin het perspectief ontbreekt dreigt.

Het CNV vreest dat door bezuinigingen op salarissen in de publieke sector er veel minder mensen zullen zijn die bijvoorbeeld politieagent of ambtenaar willen worden. Op deze posten is de samenleving juist gebaat bij mensen die gemotiveerd zijn.

Betrouwbaarheid
De overheid moet volgens de vakcentrale in deze tijd vertrouwen uitstralen. Zeker richting gezinnen waarin ouders werk en kinderen proberen te combineren. Daarom vindt de CNV het onverstandig dat de overheid wil bezuinigen op kinderopvang. 'De bezuiniging op kinderopvang 'kan en mag niet doorgaan', vindt Rendert Algra, voorzitter van de vakbond De Unie.

Algra wil dat het nieuwe kabinet de plannen nog eens goed gaat bekijken. Hij vindt de plannen een kortetermijnoplossing, die ook nog eens erg slecht zijn voor de arbeidsparticipatie.