Hebben financiële analisten nog een meerwaarde?

De kwaliteit van de informatie die beursgenoteerde bedrijven geven, blijft verbeteren. Maar de taak van de financiële analist is hierbij belangrijker dan ooit. Want bedrijfsinformatie moet correct en transparant worden vertaald voor de belegger.

ABAF BVFA Award 2010Dat was de conclusie op de uitreiking van de 50e ‘Award for the Best Financial Information’ door de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (ABAF-BVFA). Deze prestigieuze beloning waardeert de communicatievaardigheden en -initiatieven van beursgenoteerde bedrijven. Ook de laatste economische crisis heeft bijgedragen tot meer transparantie bij ondernemingen. Daardoor kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Toch blijft de financiële analist een belangrijke schakel tussen de beursgenoteerde bedrijven en de investeerders. De nationale enquête van de ABAF-BVFA toont aan dat 79 procent van de ondervraagden de financiële analist essentieel vindt om financiële informatie te verklaren en correct te plaatsen.

Opleiding
“De diepgang, het professionalisme en het kennisniveau van onze financiële analisten is bevredigend en neemt zelfs toe”, meent Hans Buysse, voorzitter van de ABAF-BVFA. De vereniging is een klankbord voor een betere financiële communicatie en biedt ook een platform voor financiële vorming.

Eind jaren zeventig ontstond een enorme nood aan een degelijke professionele opleiding voor financiële tussenpersonen, zoals analisten. De ABAF-BVFA richtte een interuniversitair centrum voor financiële analyse op. Vooraanstaande professoren in financiën sloegen de handen in elkaar. Ze dokterden een professionele opleiding uit, die onderwerpen en methodieken behandelde die op de universiteit niet of amper aan bod kwamen. “Na twee decennia zijn we nog altijd het ‘center of excellence’ voor de financiële analisten in België. We zouden dat ook graag blijven”, zegt Hans Buysse.

Uitdagingen
De uitdagingen voor de ABAF-BVFA zijn groot. België telt steeds minder financiële analisten. Volgens de voorzitter van de belangenorganisatie is de consolidatiegolf in de financiële sector sinds de millenniumwissel een van de oorzaken. Ook de verhuizing van de analistendepartementen naar grote financiële centra, zoals Londen, Parijs en Amsterdam, verkleint het Belgische analistenlegioen. Maar samen met de financiële analisten zijn eveneens de Belgische beleggers en beursgenoteerde bedrijven actiever op buitenlandse markten.

De onafhankelijkheid van financiële analisten staat ook steeds meer ter discussie. Hans Buysse: “De belegger verdenkt de analist er soms van dat hij te veel positieve aanbevelingen publiceert. Ook verwachten de meeste investeerders van de analist dat hij een concreet koersdoel vooropstelt, maar ze nemen het hem dan wel kwalijk als dit later niet volledig met de realiteit strookt.”

De complexiteit van het takenpakket van de financiële analisten is erg toegenomen. Hoewel de budgetten vaak zijn teruggeschroefd, heeft het onderzoek nochtans niet aan kwaliteit ingeboet. “Analisten praten tegenwoordig vooral met Investor Relations-mensen. Die vormen nu de spreekbuis van de CEO en CFO. Vroeger hadden analisten weliswaar meer rechtstreeks contact met de bedrijfsleiding van beursgenoteerde bedrijven. Bovendien waren er minder moeilijke boekhoudregels die ze moesten vertalen voor de investeerders. Hieruit volgt de verantwoordelijkheid van de ABAF-BVFA om transparante communicatie te bevorderen en de nodige vorming te leveren”, meent Hans Buysse.

Samen sterker
De ABAF-BVFA vertegenwoordigt het Belgisch analistenberoep niet alleen bij investeerders en beursgenoteerde bedrijven, maar ook bij organisaties zoals het CBFA, Nyse- Euronext en Febelfin. Vanuit Brussel, het centrum van Europa, blijkt de vereniging goed geplaatst om de problematiek van de financiële markten vanuit een breed perspectief op te volgen.

Hans BuysseVoor de versterking van zijn positie streeft de ABAF-BVFA naar samenwerking met supranationale groeperingen van financiële analisten. De vereniging is een vast lid van EFFAS, de European Federation of Financial Analist Societies. In Europa heeft elk land zijn eigen analistenvereniging onder de vleugels van deze Europese sectorfederatie. Ze waakt over de kwaliteit van de opleidingen die in elk land worden georganiseerd en verzorgt een representatiefunctie in Europa. Hans Buysse is lid van het Executive Management Committee. Het EFFAS is op zijn beurt onderdeel van ACIIA, een wereldwijde overkoepelende belangenorganisatie van financiële analisten. Op die manier behoren de Belgische financiële analisten uiteindelijk tot een verstrekkend netwerk.

Hans Buysse: “We hebben permanent contact met onze Franse en Nederlandse collega’s. En we willen nog veel nauwer gaan samenwerken. Zo kunnen we informatievergaderingen openstellen voor analisten uit meerdere landen, samen seminaries en bedrijfsbezoeken organiseren, baanbrekende artikels schrijven in de internationale pers,… Een van onze dromen is dat de ‘Award for the Financial Information’ kan verruimd worden tot Frankrijk en Nederland zodat de ABAF-BVFA ook meer internationale erkenning krijgt.”