'Beleid Fed te veel op korte termijn gericht'

De Amerikaanse centrale bank richt zich te veel op de korte termijn. Dat stelt de Amerikaanse econoom Allan Meltzer. De econoom ging dit weekeinde in Washington bij de denktank American Enterprise Institute (AEI) in gesprek met Paul Volcker. Volcker was van 1979 tot 1987 voorzitter van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed).

Meltzer schreef dit jaar het tweede deel van de lijvige historie over de Fed, getiteld History of the Federal Reserve . Meltzer is kritisch over de focus van de Fed. ''In de notulen van de Fed vind je verdraaid weinig over wat de gevolgen van het beleid zijn op de lange termijn. De enige uitzondering was tijdens Volckers voorzitterschap', verklaart Meltzer. "Hij streefde op de lange termijn een strategie na om de inflatie te verlagen door de rente tot wel 20 procent te verhogen. De Fed zou het beter doen als ze zich op de lange termijn zou richten.'' Hij schrijft deze korte termijnvisie toe aan druk van onder meer het publiek en de politiek.

Parallellen
De geschiedenis van de Fed legt opmerkelijke parallellen met de huidige situatie bloot. Zo stelt Volcker dat er dit jaar veel te doen is geweest over de tweede inkoopronde van staatsobligaties door de Fed, maar dat dit verre van nieuw is.
''Het kopen van staatsobligaties door de Fed was de normale gang van zaken in de jaren vijftig om de rentestand op het gewenste niveau te krijgen. De enige controverse in die jaren betrof de vraag of er kortlopende of langlopende obligaties moesten worden opgekocht.

De uitkomst was dat de Fed alleen op de korte termijnmarkt actief moest zijn. Het is dus niet nieuw voor de Fed om actief te zijn op de obligatiemarkt.''

Transparantie
Meltzer is zeer kritisch over de oproep van onder meer het Republikeinse congreslid Ron Paul uit Texas om meer transparantie bij de Fed. ''De focus moet op de uitkomst liggen'', vindt Meltzer. ''Het proces moet je overlaten aan de mensen die beslissingen nemen. Je wilt niet dat het proces beïnvloed wordt door mensen die angstig over hun schouders kijken omdat er iemand meekijkt.''

Politici moeten volgens Meltzer de Fed controleren op de uitkomsten. ''Ik denk dat het publiek er niet om maalt wat de Fed-voorzitter tegen de vice-voorzitter heeft gezegd op 22 oktober. Het gaat om de resultaten.''

ANP