Vijf energievoorspellingen voor 2011

Het volgende jaar blijkt voor nog een wilde rit voor de energiesector te gaan zorgen volgens Dennis Markatos-Soriano, Directeur East Coast Greenway Alliance. Een zich herstellende Amerikaanse economie gecombineerd met aanhoudende groei in China en India zal de olie- en kolenprijzen naar sinds 2008 ongekende hoogten slingeren. Ondertussen zullen zon- en windenergie steeds aantrekkelijker worden als investering en zal hun aandeel in de energiesector groeien.

olieplatformOlie: petroleum wordt weer duurder
De financiële instorting in september 2008 haalde de vaart weg uit de flinke stijging olieprijzen van $10 per vat (jaren negentig) naar $140 per vat medio 2008. Maar nu de economie in de VS weer erbovenop begint te komen (ook de huizenmarkt in 2011), gaat de petroleumprijs weer richting de $4 per gallon. De stijgende prijzen zijn ook deels te wijten aan het onvermogen van de niet bij de OPEC aangesloten producenten om het aanbod te laten stijgen om de hogere vraag te bevredigen. En de meeste OPEC-producenten zijn terughoudend om hun aanbod te vergroten terwijl de prijzen omhooggaan.

Kolen: op weg naar ongekende hoogten
China en India zijn grote net importeurs van kolen aan het worden en deze ontwikkeling zal een grote weerslag hebben. Zuid-Afrikaanse, Indonesische en Australische exporten zullen hun maximum bereiken, waardoor importeurs op zoek zullen moeten gaan naar kolen uit de VS en elders. De stijging van aanbod vergt wat tijd, waardoor de prijzen boven de $150/ton kunnen komen te zitten.

Aardgas: lagere prijzen door hoger aanbod
De aardgasprijzen zijn in de VS relatief laag gebleven, zelfs tijdens de 18 maanden durende stijging van olieprijzen, waardoor er gebroken werd met de traditie. Deze afwijking is het gevolg van een gestegen aardgasaanbod, mede mogelijk gemaakt door nieuwe boortechnieken. Als deze trend zich voortzet zal het aardgas lukken om zijn marktdeel, in 2009 verkregen ten koste van kolen, te behouden.

zonne-energieZonne-energie: de boom zet door
2010 Wordt wederom een recordjaar voor zonne-energie. Globaal gezien groeiden zonne-installaties meer dan 100% naar ~16GW. En dat in een jaar waarin veel analisten hun zorgen uitten over zonne-energie als gevolg van toenemende bezuinigingen in de Duitse subsidies. Maar Duitsland groeide enorm dankzij de lage kosten en het land blijft vooralsnog de helft van de wereldmarkt vormen. De Duitse ambtenaren overwegen om nog meer te gaan bezuinigen, waardoor sommige analisten zich weer zorgen gaan maken. Maar Markatos-Soriano verwacht dat in 2011 eenzelfde scenario zich gaat voltrekken, waarbij 20 WG gehaald wordt.


wind turbines Windenergie
Na een recordgroei in 2009 pakte het jaar 2010 minder goed uit voor de windindustrie. Lage aardgas prijzen en gebrek aan nieuwe projecten vertraagden dramatisch de plaatsing van windenergie-installaties in de VS en de rest van de wereld. Hoewel de groei in China nog onverminderd doorzet dankzij de stijgende vraag en China de VS van de troon gestoten heeft als de wereldleider wat betreft windenergie-capaciteit. Maar de stagnerende markt zorgt er wel voor dat de windturbines goedkoper worden en steeds meer concurreren met fossiele brandstof. De onshore (aan land) windturbines kunnen wel inclusief de installatie onder de $2 per Watt gaan zitten, wat betreft de totale kosten. De offshore (in de zee) turbines kosten weliswaar meer, maar dat wordt ook gecompenseerd door onder andere consistente winden. Offshore kan in 2011 beginnen met het verkrijgen van een groeiend marktdeel.

Het gat tussen hernieuwbare energiebronnen en fossiele brandstoffen kleiner
Markatos-Soriano verwacht zonne- en windenergie en fossiele brandstoffen in 2011 qua prijs zullen convergeren. Daarom kunnen de subsidies voor hernieuwbare energiebronnen in landen die wat krap bij kas zitten, verlaagd worden, zonder dat de markt in elkaar stort. De belangrijkste game changer voor de prijzen van olie en andere commodities in de VS zal een significantie verzwakking of versterking van de dollar zijn. Door de prijzen respectievelijk te laten stijgen of de stijging af te laten zwakken. Het energiesysteem staat voor een grote verandering in 2011 en zal zich uitbetalen voor de vroege adoptanten.