Roubini tegen 2 Eurozones

Waar het op neerkomt is volgende deal: indien de Duitsers ermee instemmen om de monetaire politiek van de ECB te versoepelen en meer geld beschikbaar te maken om de euro te verdedigen en de zwakkere staten te helpen, dan moeten ze, in ruil daarvoor, een regelgeving krijgen die landen die de budgetregels niet respecteren automatisch bestraft.

roubiniLanden met een hoge schuldgraad zouden dan hun fiscale autonomie inzake financiële zaken verminderd zien. Deze deal lijkt riskant, maar zou de instorting van de eurozone kunnen voorkomen. Dat antwoordt Nouriel Roubini, professor aan de New York University, in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel, op de vraag hoe de euro gered kan worden. Roubini vergaarde wereldbekendheid toen hij de financiële crisis voorspelde.

Andere opmerkelijke uitspraken die Roubini in het interview doet:

- De VS zijn niet zoals de EU en wel om één welbepaalde reden: Californië bevindt zich in dezelfde situatie als Griekenland, maar het faillissement van de Golden State zou niet het einde van de dollar betekenen, terwijl het failissement van één van de PIIGS wel de euro kan vernietigen.

- Een dubbele euro (zwakke vs sterke landen) is zinloos. Nooit heeft een monetaire unie bestaan met alleen maar zwakke landen.

- Duitsland heeft zich onverzettelijk opgesteld en zich weinig hulpvaardig getoond in het oplossen van het schuldenprobleem. Ook ‘s lands agressieve focus op export heeft de rest van de eurozone pijn gedaan.

Express.be