TKP eerste met nieuwe rapporagevorm

TKP rapporteert als eerste pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder voor pensioenfondsen in Nederland over haar bedrijfsvoering aan klanten op basis van de nieuwe standaard ISAE 3402 type II over het jaar 2010. Het rapport geeft een gedetailleerd inzicht in de wijze waarop de organisatie de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt. Het bevat een managementverklaring en een oordeel van een externe accountant en is gebaseerd op een uitgebreide risicoanalyse vanuit het perspectief van de klant.

Met ingang van 2011 wordt de huidige Amerikaanse SAS 70-standaard vervangen door de nieuwe internationale standaard ISAE 3402 die deel uitmaakt van de International Standards on Auditing. De doelstelling van een ISAE 3402-rapport is, net als dat van een SAS 70-rapport, de klant zekerheid te geven over de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersing, voor zover relevant voor de betrouwbaarheid van financiële rapportages van klanten.

TKP loopt voorop
Eén van de belangrijkste wijzigingen van ISAE 3402 ten opzichte van de huidige SAS 70-standaard is de verplichting om het rapport te baseren op een analyse van de risico’s die de klant bij de uitbesteding loopt. De externe accountant PwC heeft de risicoanalyses beoordeeld die de directie van TKP Pensioen en TKP Investments hebben uitgevoerd. De resultaten van deze analyses worden in het voorjaar van 2011 gedeeld met de pensioenfondsklanten van TKP.

TKP brengt al sinds 2003 jaarlijks een SAS70-type II rapport uit. Hiermee was TKP de eerste pensioenuitvoerder en pensioenbelegger. Over 2010 vervangt TKP, een jaar eerder dan voorgeschreven, de SAS 70 door de ISAE 3402.

Managementverklaring
Naast de risicoanalyse moet het ISAE-rapport een managementverklaring bevatten. Hierin bevestigt de directie dat het beschreven beheersingsraamwerk voldoende is om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Daarnaast bevestigt de directie dat de beschreven maatregelen gedurende de afgelopen periode voldoende effectief zijn geweest. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de directie moet aantonen dat zij voldoende onderbouwing heeft voor het afgeven van deze verklaring. In de afgelopen jaren bevatte het SAS 70-rapport van TKP al een dergelijke verklaring.

Externe accountant
De externe accountant PwC heeft in 2010 controlewerkzaamheden uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het onderzoek, aangevuld met de resultaten van de risicoanalyse en de onderbouwing van de managementverklaring, heeft de accountant een assurance rapport afgegeven bij het ISAE 3402 type II-rapport voor TKP Pensioen en TKP Investments.