Bezuinigingen in Amerikaanse begroting voor 2012

President Obama bood maandag zijn begroting voor het fiscale jaar 2012 aan in het Amerikaanse congres. Het overheidstekort zal in 2013 worden gehalveerd en voor de komende 10 jaar staan 1,1 biljoen dollar aan bezuinigen op de agenda. Volgens de Republikeinen doet Obama echter nog steeds te weinig om het overheidstekort terug te dringen. De President vergezelde zijn begroting van de woorden dat “ dit plan een evenwicht is tussen overheidsbezuinigingen en investeringen voor toekomstige groei.

Overheidstekort
obamaObama investeert in infrastructuur en onderwijs, en bezuinigt op andere overheidsprogramma’s om het tekort terug te dringen. Onderaan de begroting voor 2012 - met een omvang van 3729 biljoen dollar - staat een tekort van 1101 biljoen dollar. Aan het einde van het fiscale jaar 2011, dat eindigt in oktober, wordt nog een recordtekort van 1645 biljoen dollar verwacht. Deze trend moet het overheidstekort rond 2015 teruggebracht hebben naar 3,2% van het bruto binnenlands product, van 10,9% dit jaar. Obama maakte bij zijn verkiezing in 2008 de belofte het overheidstekort in 2013 te halveren. Twee derde van de bezuinigingen komen van het terugdringen van de overheidsuitgaven, de rest uit belastingen.

Politiek gevecht
Nu de begroting voor het fiscale jaar 2012 bij het congres ligt, zullen maanden van zware debatten met de Republikeinen volgen, die het huis van afgevaardigden controleren en ook hun invloed in de senaat hebben vergroot na de verkiezingen afgelopen november. De Republikeinen voeren campagne voor het verder snijden in overheidsuitgaven. De begroting voor het fiscale jaar 2011 kwam met veel moeite door het congres: democraten en republikeinen werden het na lang wikken en wegen pas eens. Als beide partijen er deze keer echt niet uit komen, is dit een herhaling van zetten van 1995-1996 toen het congres struikelde over de begroting. De bevolking verkoos toen uiteindelijke de zijde van zittende President Bill Clinton die later werd herkozen.

Veranderende uitgaven en inkomsten
De begroting laat vanaf 2015 een stabiel tekort van 3% van het bruto binnenlands product zien. De totale schuld van de Amerikaanse overheid stijgt echter door van 72% van het bruto binnenlands product in 2011 naar 77% in 2021. Gedurende de komende 10 jaar zullen besparingen in de gezondheidszorg 62 miljard dollar opleveren. Tevens wordt het defensiebudget de komende 5 jaar met 78 miljard dollar teruggeschroefd. In totaal wordt komend jaar nog steeds 500 miljard dollar uitgegeven aan het Amerikaanse leger. Tevens wordt 6 miljard dollar vrijgemaakt voor onderzoek naar schone energie en wordt 34 miljard bezuinigd op subsidies voor traditionele energie zoals kolen, energie en gas. Ten slotte leent het witte huis 36 miljard dollar uit ter financiering van nieuw te bouwen kerncentrales.