Infrastructuur is ruggengraat van de economie aldus Dexia

Het onlangs gepubliceerde sectorrapport van Eurosif kwam tot stand met de resultaten van onderzoek dat werd verricht door Dexia Asset Management. Het beschrijft de belangrijkste uitdagingen op milieu-, sociaal en governancevlak waarmee de wereldwijde infrastructuursector te maken krijgt. Het gaat ook nader in op de mogelijke risico's en opportuniteiten die eraan verbonden zijn voor de returns op lange termijn.

Ruggengraat
De term 'infrastructuur' verwijst doorgaans naar technische voorzieningen en aanverwante diensten die een economie ondersteunen (openbare voorzieningen zoals stroom, telecommunicatie, afvalinzameling, enz., openbare netwerken zoals wegen, dammen, kanalen, en transport zoals spoorwegen, stadsvervoer, havens, waterwegen en luchthavens). Aangezien infrastructuur de ruggengraat vormt van een economie, krijgt ze heel wat politieke en publieke aandacht. De ontwikkeling van infrastructuur hangt af van verschillende sociale en geografische factoren (grootte en ouderdom van de bevolking, graad van verstedelijking, schaarste van grondstoffen, beschikbaarheid van nieuwe technologie, enz.).

Veel dynamiek in infrastructuur
Matt Christensen, Executive Director van Eurosif: “Infrastructuur wordt sterk beïnvloed door veranderingen op milieu-, sociaal en governancegebied, en de sector speelt een cruciale rol in de proactieve aanpak van deze thema's. Door deze onderlinge afhankelijkheid is infrastructuur een heel dynamische sector op het gebied van duurzaamheid."

Valkuilen op de weg
"De weg naar duurzaamheid is echter bezaaid met valkuilen”, beklemtoont Isabelle Cabie, Head of Sustainable & Responsible Investments bij Dexia AM. "Met name bij transport- of energiekeuzes is een evenwichtige wisselwerking tussen beste praktijken op economisch vlak, in termen van sociale ontwikkeling en milieu vaak onvermijdelijk. De proactiviteit en het bewustzijn van zowel de overheid als de privésector zijn dan ook van essentieel belang als het gaat over de aanvaarding van zulke projecten" aldus Cabie.