Belgische economie met 2 procent gegroeid

De Belgische economie is het voorbije jaar met 2 procent gegroeid. Daarmee scoort België beter dan het Europees gemiddelde, waar een toename met 1,7 procent werd opgetekend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Bank van België. De bestedingen van de Belgische gezinnen stegen het voorbije jaar met 1,4 procent, nadat het jaar voordien een uitzonderlijke inkrimping werd genoteerd.

Toen was de consument volgens Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank, in de eerste plaats bekommerd over werkgelegenheid en het eigen vermogen, waardoor de spaarquota tot een record stegen. Ook de export was met een stijging van 10 procent een belangrijke motor voor de economische groei. Alleen de investeringen lieten een negatieve evolutie optekenen.

Daar werd een daling met 1,8 procent opgetekend. Gouverneur Quaden waarschuwt echter voor zelfgenoegzaamheid en wees op de problemen rond inflatie, overheidstekort en concurrentiepositie.

Express.be