Corporate gekwetter nog niet oorverdovend

Het aantal ondernemingen en organisaties dat aanwezig is op social media en sociale netwerken als Facebook , LinkedIn, Hyves en Twitter is over het algemeen groeiende, maar uit onderzoek door Citigate First Financial blijkt dat grote en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen in Nederland er nog altijd niet meer dan gematigd actief zijn.

Het blijkt dat ondernemingen graag mee willen gaan in de social media-ontwikkelingen, maar worstelen met het bepalen van een geschikte strategische aanpak: "Onze social media-strategie is momenteel in ontwikkeling", antwoordt een woordvoerder desgevraagd: "we overwegen nog hoe we dit vorm moeten geven."
Overwegingen op het gebied van 'legal' en 'liability' spelen een grote rol als het gaat om het wel of niet inzetten van social media, en Twitter in het bijzonder. Naast de kansen die Twitter biedt, vreest men ook impact op de eenheid van communicatie en het voortijdig vrijkomen van gevoelige informatie, als het personeel zich en masse gaat bezighouden met het publiceren van korte berichten op het internet.

Citigate First Financial benadrukt dan ook het belang van goede compliance-afspraken en bewuste strategische keuzes voordat beursgenoteerde ondernemingen echt actief worden. Voorafgaand aan die stap zou iedere onderneming nú moeten beginnen met het 'monitoren' van social media, om goed op de hoogte te zijn van wat en hoe er over het bedrijf 'getweet' en 'gefacebookt' wordt en een helder en compleet beeld te blijven houden van de reputatie van de onderneming.

Het onderzoek
Citigate First Financial onderzocht in hoeverre beursgenoteerde bedrijven Twitter, Facebook , YouTube, LinkedIn en Hyves gebruiken voor corporate communicatie-doeleinden. Het blijkt dat de mate van dat gebruik nog altijd bescheiden is, waarbij Midkap-ondernemingen zich over het algemeen terughoudender tonen dan large caps. Onderstaand figuur geeft weer hoeveel procent van de beursgenoteerde bedrijven gebruik maakt van de verschillende vormen van social media.

sociale media

Uit de figuur valt op te maken dat de meeste ondernemingen actief zijn op LinkedIn (88%-92%) en dat ook een substantieel aantal ondernemingen actief is op Facebook of een YouTube-kanaal heeft. Slechts een gering aantal ondernemingen maakt gebruik van het op Nederland gerichte Hyves.

social media

In bovenstaande grafieken is te zien hoeveel ondernemingen Twitter-berichtgeving over de organisatie verzamelen ('monitoring'), één of enkele malen per week ´tweets´ publiceren ('engaging') en actief de online relatie onderhouden ('networking'). Het wordt duidelijk dat AEX -genoteerde ondernemingen 'actiever' zijn met het inzetten van Twitter dan AMX -genoteerde bedrijven en dat een vijfde van de Nederlandse blue chips en de helft van de Midkap-ondernemingen helemaal niet actief is op Twitter.

De vraag is of straks 100% van beursgenoteerd Nederland via Twitter met haar stakeholders zal communiceren. Bezinnen alvorens te beginnen is zoals gezegd raadzaam, maar het verdient aanbeveling wel nú met dat bezinnen te beginnen, onder meer door social media te monitoren. Tot nu toe is het 'corporate gekwetter' in ieder geval nog niet oorverdovend.