Verstedelijking houdt Chinese staalproductie op hoog niveau

Door de snelle Chinese verstedelijking, zal de staalproductie van het land zeker de volgende twintig jaar niet afnemen. Dat zegt Weng Yuqing, directeur-generaal van de Chinese Society of Metals. Hij voegt er aan toe dat de stedenbouw in het westen van China nog altijd grote hoeveelheden staal nodig heeft. Die vraag zal ook op de langere termijn volgens Yuqing ook niet afnemen. Geraamd wordt dat China dit jaar ongeveer 660 miljoen ton staal zal produceren. Dat is een stijging met 5 procent tegenover vorig jaar. Ook toen werd al een groei met 9,3 procent opgetekend.

"De Chinese verstedelijking zal volgens de Chinese Academy of Social Sciences tegen het midden van het decennium zijn opgelopen tot 52 procent en over twee decennia verder gestegen zijn tot 65 procent," merkt de Chinese krant China Daily op. "Eind vorig jaar werd al een verstedelijking van 46,6 procent opgetekend. Dat betekent dat er inmiddels 620 miljoen Chinezen in stedelijke gebieden wonen." Er wordt aan toegevoegd dat de verstedelijking in de geïndustrialiseerde landen 75 procent bedraagt, tegenover 38 procent in ontwikkelingslanden.

De Chinese Society for Metals merkt op dat de Chinese staalproductie zal blijven toenemen, maar die groei zou de volgende jaren wel vertragen naarmate de verstedelijking het niveau van de geïndustrialiseerde wereld zal benaderen. Lan Jie, staalspecialist bij Industrial Securities, benadrukt dat innovatieve technologieën voor de staalproducenten een cruciaal concurrentiewapen moeten zijn om een groei te blijven realiseren in een stabiele markt.

De China Iron & Steel Research Institute Group wijst daarbij op de introductie van een derde generatie autostaal, dat vier keer sterker zou zijn dan de vorige generatie en waarin ook bedrijven zoals General Motors interesse zouden hebben laten blijken. (MH)

Express.be