Burgerlijke partijen Fortisgate vragen symbolische euro

De 2.222 aandeelhouders van Ageas die zich burgerlijke partij hebben gesteld in de Fortisgate-affaire, vragen samen 1 euro schadevergoeding van rechter Christine Schurmans. Laurent Arnauts, de raadsman van de aandeelhouders, benadrukte dat de burgers de eerste slachtoffers zijn van Fortisgate en de ontmanteling van de bankverzekeraar. Hij merkte daarbij op dat de organen van de raad van bestuur buitenspel werden gezet.

Het is volgens hem duidelijk dat rechter Schurmans haar essentiële plichten niet is nagekomen en dat ze met verschillende partijen heeft gepraat. Hij stelde echter dat de burgerlijke partijen niet uit zijn op geld van de rechter en daarom alleen een symbolische euro schadevergoeding vragen. Arnauts drukte wel zijn steun uit voor de rechters Blondeel en Salmon, die zich volgens hem verzet hebben om de democratie te redden en de normale rechtsgang te laten verlopen.

Express.be