Financiële wereld twijfelt over België

In de financiële wereld bestaat wel degelijk onzekerheid over België. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters gezegd in een interview met de krant De Tijd. Bankiers uit The City in Londen zouden tijdens een bezoek van de Vlaamse minister-president voor die onzekerheid hebben gewaarschuwd.

Als de Europese leiders er in maart niet in slagen de eurozone veilig te stellen, dreigt België volgens de minister-president onder vuur te worden genomen op de financiële markten. Kris Peeters merkte daarbij op dat de financiële markten pas gerust gesteld zullen kunnen worden als ze ervan overtuigd zijn dat er in België aan een nieuwe omvattende economische structuur wordt gewerkt.

Dat zal volgens Kris Peeters echter pas mogelijk zijn wanneer ook de deelstaten bij dat proces worden getrokken. Vlaanderen, Wallonië en Brussel moeten volgens Kris Peeters worden gehoord bij de opmaak van een sociaaleconomische strategie en een meerjarenbegroting.

Express.be