Minder faillisementen door betere monitoring

Als iedere onderneming, vereniging of stichting een goede monitoringstructuur heeft, worden er minder faillissementen uitgesproken of worden de tekorten in die faillissementen minder groot. Dat scheelt de samenleving jaarlijks bijna anderhalf miljard euro aan schade door onbetaalde rekeningen wegens faillissementen.

Kleinere organisaties risicovoller
Dat stelt B.P.A. Santen in zijn proefschrift On the Role of Monitoring near Financial Distress – an Economic and Legal Analysis. Vooral kleine, kort bestaande organisaties met jonge eigenaren zitten in de risicohoek, maar ook bepaalde NVs lopen gevaar. Santen promoveert donderdag 10 maart 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Behoorlijk bestuur vereist
Iedere bestuurder behoort er zorg voor te dragen dat de organisatie beschikt over een voor díe organisatie adequate en werkende monitoring structuur. Deze verplichting kleurt de juridische norm ‘behoorlijk bestuur’ gedeeltelijk in. Santen toont aan dat failliete en niet-failliete organisaties inderdaad in een groot aantal monitoring aspecten statistisch significant blijken te verschillen. Hij onderzocht ondermeer kleine rechtspersonen, 100 BV’s, 100 coöperaties, 100 stichtingen en 78 verenigingen. Conclusie: failliete organisaties hebben vaker maar één directeur, die relatief jong is en er relatief kort zit, terwijl de rechtspersoon relatief minder lang bestaat en de gegevens niet goed deponeert bij het Handelsregister. De bankemployee die bij de beoordeling van een kredietaanvraag vergelijkt met de gemiddelden in zijn bestand, kan hier zijn voordeel mee doen.

Ook grote NV's niet optimaal
Maar ook de beursgenoteerde NVs nam Santen onder de loep. Weet u dat de NV die u onderzoekt geen structuur-NV is; relatief ten opzichte van in grootte vergelijkbare NV’s een groot bestuur of een grote Raad van Commissarissen (RvC) kent; en er relatief veel mutaties in het bestuur en de RvC zijn, dan bent u gewaarschuwd: de eigenschap vindt u significant vaker bij failliete NVs. Zijn de commissarissen uit het buitenland afkomstig; zijn ze relatief jong; hebben ze een relatief klein netwerk in Nederland en hebben ze het relatief druk, wees dan wederom gewaarschuwd: ook die eigenschap vindt u significant vaker bij failliete NVs.

Eur.nl