Kempen & Co lanceert note op AEX-index

Kempen & Co N.V. introduceert de Dutch Trigger Note 11-14. De inschrijving staat open tot en met 25 maart 2011. De Dutch Trigger Note 11-14 heeft een looptijd van maximaal drie jaar.

Inspelen op stijgende AEX -index
De Dutch Trigger Note 11-14 (hierna: Trigger Note) is een belegging met een looptijd van maximaal drie jaar, die inspeelt op een gelijkblijvende of een beperkt stijgende AEX - Index . Elk jaar wordt op de peildatum de slotkoers van de AEX - Index vergeleken met zijn startwaarde. Als de slotkoers op een peildatum gelijk is aan of hoger is dan de startwaarde wordt de Trigger Note afgelost tegen de nominale waarde, vermeerderd met een premie van 10% per verstreken jaar. De Trigger Note wordt in ieder geval uiterlijk op de terugbetalingsdatum vrijdag 4 april 2014 afgelost.

Tevens biedt de Trigger Note op de laatste peildatum 28 maart 2014 bescherming tegen een koersdaling van maximaal 30% ten opzichte van de startwaarde van de AEX - Index ; in het geval dat de AEX - Index op dat moment minder dan 30% zou zijn gedaald, vindt op de terugbetalingsdatum aflossing plaats tegen de nominale waarde. Indien de koers van de AEX - Index op de laatste peildatum met meer dan 30% is gedaald ten opzichte van zijn startwaarde dan vindt aflossing plaats op basis van de dan geldende koers van de AEX - Index ; dit houdt in dat u volledig koersrisico over de nominale waarde loopt.