De crisis voorbij? Vergeet het

In tegenstelling tot wat velen ons willen doen geloven is de crisis niet achter de rug, ze is hoogstens even verdoofd, schrijft econoom Geert Noels op zijn blog Econoshock.be.

We hebben onze economie tijdens de crisis niet aangepast, en de economie en de maatschappij niet voorbereid voor de volgende generatie. Integendeel, we hebben gigantische schulden gemaakt om ons vooral niet te moeten aanpassen, en die schulden worden naar de volgende generatie verschoven. De echo van deze crisis zal binnen twintig jaar nog klinken. Deze crisis is niet over, we proberen haar gewoon te ontkennen en te vergeten.

Noels ziet een aantal parallellen tussen 2011 en 2007:

Een parfum van financiële problemen, zonder dat ze al beginnen te stinken. Portugal, Ierland, Griekenland, Spanje, haircuts en stresstesten... Het hangt allemaal in de lucht, maar net als de subprimeproblemen in 2007 probeert men ze onder de mat te vegen. (...)

Omdat het vertrouwen van de bedrijfsleiders in de VS en Europa op een ‘all time high’ staat en de conjunctuurindicatoren op hun top noteren, komt er volgens Noels in de komende kwartalen een logische afkoeling.

Elke nieuwe groeivertraging is in de huidige omstandigheden gevaarlijk, en kan een nieuwe crisis veroorzaken. Overheden en centrale banken hebben geen marge meer voor steunmaatregelen, tenzij ze nog verder over de grenzen van de orthodoxie gaan. Dat houdt grote gevaren in. Niemand wil vandaag nog spreken over de noodzaak om de echte oorzaken van de crisis, zoals de westerse schuldobesitas, aan te pakken. Ook de hervorming van het financiële systeem (inclusief de euro en de rol van centrale banken, het schaduwbankieren, en de nog steeds te hoge leverage van banken) is wat stilgevallen.

Express.be