België investeert 2,8 miljard euro in noodfonds eurozone

Verspreid over een periode van vier jaar zal België een bedrag van 2,8 miljard euro moeten bijdragen voor de financiering van het European Stability Mechanism, een permanent noodfonds voor de eurozone. Dat vormt een onderdeel van een akkoord dat de ministers van financiën van de eurolanden hebben bereikt.

Voor dat noodfonds, dat over twee jaar operationeel moet zijn, wordt een kapitaal van 80 miljard euro voorzien. Afgesproken werd dat het fonds over een kapitaal van 700 miljard euro, waarbij de eurolanden kapitaal en garanties leveren. Federaal minister van financiën Didier Reynders zegt dat het geld ontleend zal worden op de financiële markten en vervolgens uitgeleend zal worden aan het European Stability Mechanism.

De operatie zal een impact van ongeveer 1 procent hebben op de staatsschuld, maar heeft geen weerslag op de begroting. Mogelijk levert de operatie een meerwaarde op, aangezien landen die aankloppen bij het fonds een hogere rente moeten betalen.

Express.be