Syntrus neemt vermogen stichting FVP over

Syntrus Achmea gaat het vermogen beheren van de stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Deze stichting verstrekt sinds 1989 aan werkloze werknemers onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage om hun ‘pensioenbreuk’ te beperken. Het vermogen van de stichting FVP bedraagt ruim 700 miljoen euro. Het contract gaat in op 1 april 2011.

Het mandaat voor het vermogensbeheer heeft een tijdelijk karakter, omdat de FVP-regeling wordt afgebouwd. De stichting kent geen andere inkomsten dan het rendement op zijn beleggingen. Dat is onvoldoende om de regeling te laten voortbestaan. Per 1 januari 2011 is de instroom definitief beëindigd. Medio 2013 zal FVP worden geliquideerd.

Syntrus Achmea is in een selectieronde als beste partij naar voren gekomen om het vermogen van de stichting FVP te beheren. De financiele dienstverlener zal beleggingstechnisch zorgen voor een goede afwikkeling van het fonds.