'Pensioenfondsen moeten zich minder nominaal focussen"

De pensioenwetgeving in Nederland is nog steeds veel te nominaal gericht aldus Bruus-Jan Willemsen van de pensioenbeheerder Blue Skygroup in een gesprek met Fondsplein.nl Het FTK (financieel toetsingskader) focust zich veel te veel op de nominale pensioenen maar het gaat juist om de reële pensioenen aldus Willemsen. Nominaal kunnen de pensioenuitkeringen weliswaar matchen met de doelstellingen maar het gaat er om wat de gepensioneerde kan echt kan doen met zijn pensioen aldus Willemsen. Als extreem voorbeeld van een hoge nominale uitkering noemt Willemsen Zimbabwe als voorbeeld.

Hedgen inflatierisico’s
De analisten van Blue Sky Deutschland Group verwachten zeker geen stevige inflatie. De productiecapaciteit van de bedrijven is nog steeds niet vol bezet. Daarnaast is er ook van de vraagkant nog geen opwaartse druk te verwachten. Het risico van inflatie moet echter niet onderschat worden en daarom gebruikt Blue Sky Deutschland Group obligaties die gelinkt zijn aan de inflatie (inflation linked bonds). Op deze manier kunnen de verplichtingen en inkomsten van de pensioenfondsen makkelijker in evenwicht komen. Nederlandse inflatie-gelinkte obligaties zijn niet voorhanden en dit is een gemis want inflatie treft natuurlijk ook Nederland.


QE2 is nog geen bedreiging
De angst voor een toenemende inflatie in de Verenigde Staten door de kapitaalinjecties QE1 en QE2 is deels ongegrond aldus Blue Sky Deutschland Group. Dit omdat de omloopsnelheid van het er net ingepompte geld nog veel te laag is om te zorgen voor opwaartse druk op de inflatie aldus Willemsen.