ING Investment Management zeer positief over bedrijfsleningen

Het huidige economische klimaat is zeer gunstig voor bedrijfsleningen aldus de analisten van ING Investment Management in Den Haag. Voor dit jaar worden rendementen tussen de 7 en 9% verwacht. Daarnaast verwachten de analisten ook dat het aantal faillissementen (defaults) verder zal dalen tot zo’n 1%.

Bedrijfsleningen zeer aantrekkelijk
Hans Stoter ING Investment ManagementHans Stoter, hoofd High Yield: “Met een huidig rendement van circa 7% en een spread boven staatsobligaties met een vergelijkbare duration van bijna 5%, bieden hoogrentende obligaties nog altijd uitstekende mogelijkheden voor een aantrekkelijk rendement”. Terwijl het rendement op high yield bedrijfsobligaties is gedaald tot het niveau van voor de crisis, blijven de premies boven op het rendement van staatsobligaties hoger dan het historisch gemiddelde, ook al is het aantal wanbetalingen sterk afgenomen aldus Stoter.
Foto: Hans Stoter, hoofd High Yield en Investment Grade Credit Boutique ING Investment Management

”Hoewel er een beperkt opwaarts prijs potentieel aanwezig is, beschouwen wij hoogrentende obligaties niet als overbought. Deze obligaties zien wij vanwege de aantrekkelijke couponinkomsten nog steeds als een van de meest interessante vastrentende beleggingscategorieën voor dit jaar. “Hoewel aan deze markt risico’s verbonden zijn, zal 2011 volgens ons opnieuw een goed jaar zijn voor beleggers in hoogrentende obligaties” aldus Stoter.

Middenmaat groei gunstig voor leningen
De taxaties van een groei van het BBP van Europa van 1,5% en 3% voor de VS is een prima ‘tussenmaat’ voor een gunstige waardering van bedrijfsleningen aldus ING. Een groei die hoger was zou snel tot oververhitting leiden en meer fusies en overnames. Een lagere groei zou juist tot meer risicoaversie leiden.