Steeds meer vrees voor Chinese economische dominantie

In het westen heerst er steeds grotere onrust over de groeiende economische macht van China. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GlobeScan in opdracht van BBC World Service in zevenentwintig landen. De onderzoekers merken op dat steeds meer respondenten aanvoeren dat de economische groei van China een gevaar betekent. GlobeScan voegt er aan toe dat die vreest ook heerst bij een aantal belangrijke handelspartners van China. De bezorgdheid over de Chinese macht is volgens de onderzoekers het grootste in de rijkere landen.

Vrees
De onderzoekers merken op dat inmiddels een meerderheid van de respondenten in de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada, Duitsland en Italië negatief reageert op de groeiende Chinese macht. Ook in landen zoals Groot-Brittannië en Mexico is er een duidelijk groeiende negatieve opstelling, maar daar blijven de positieve reacties nog wel in de meerderheid. Over het hele onderzoek blijkt er echter nog altijd een positieve beoordeling over China. In het algemeen stelt 50 procent van de respondenten zich positief op tegenover China, terwijl 33 procent negatief reageert.

Afrikaanse landen positief over China
De meest positieve reacties werden opgemerkt in Nigeria (82 procent) en Kenia (77 procent). GlobeScan merkt op dat in alle Afrikaanse landen de positieve reacties in de meerderheid zijn. "In de regel blijken ontwikkelingslanden positief te staan tegenover China, op uitzondering van Mexico," voeren de onderzoekers aan. Een concrete reden voor het toenemende wantrouwen wordt niet gegeven, maar heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met de economische recessie, die de ontwikkelde wereld zwaar heeft getroffen. Bovendien wordt het herstel geleid door landen zoals China.