Verzekeringssector opnieuw op normaal niveau rendabiliteit

De tien grootste Belgische verzekeraars hebben het voorbije jaar samen een nettowinst gerealiseerd van ongeveer 2,31 miljard euro. Dat is een stijging met bijna 1 miljard tegenover het jaar voordien. In volle crisis drie jaar geleden moesten de verzekeraars nog een gezamenlijk verlies van 4,4 miljard euro boeken. De groei van het voorbije jaar moet vooral aan KBC worden toegeschreven.

Die boekte twee jaar geleden nog een verlies van 140 miljoen euro op zijn verzekeringsactiviteiten, te wijten aan de minwaarden op zijn beleggingsportefeuille. Het voorbije jaar werd daarentegen een winst van 675 miljoen euro opgetekend. Assuralia, de federatie van de verzekeringssector, merkt op dat er opnieuw sprake is van een normaal niveau van rendabiliteit.

Tussen het begin van de eeuw en het uitbreken van de crisis werden jaarwinsten tussen 1,7 miljard euro en 2,4 miljard euro opgetekend, met een uitzonderlijke winst van 3,78 miljard euro vier jaar geleden.

Express.be