China blijft topinvesteerder in duurzame energie

China blijft wereldwijd de grootste investeerder in duurzame energie-technologieën. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Environment Group. Daarbij wordt opgemerkt dat China het voorbije jaar zijn investeringen in duurzame energie van 39,1 miljard dollar tot 54,4 miljard dollar opgedreven heeft. De Verenigde Staten lieten een stijging met 51 procent optekenen tot 34 miljard dollar, maar vallen desondanks terug naar de derde plaats. Op de tweede plaats staat nu Duitsland met investeringen voor een totaalbedrag van 41,2 miljard dollar.

"Wereldwijd trok de sector van duurzame energie - waarin kernenergie niet is opgenomen - het voorbije jaar 243 miljard dollar aan investeringen aan," merkt BBC News op. "Dat is een stijging met 30 procent tegenover het jaar voordien." Er wordt aan toegevoegd dat de wereldwijde investeringen in duurzame energie de voorbije zes jaar met 630 procent zijn gestegen. Het voorbije jaar werd er 40 gigawatt windenergie geïnstalleerd, terwijl zonnepanelen een extra capaciteit van 17 gigawatt toevoegden.

Wereldwijd is er volgens de Pew Environment Group op dit ogenblik 388 gigawatt aan duurzame energiecapaciteit geïnstalleerd. Er wordt opgemerkt dat de sector van zonne-energie op dit ogenblik de sterkste groei kent, te wijten aan prijsdalingen van de installaties en steun van de overheid in een aantal belangrijke landen. Zonnepanelen vertegenwoordigden vorig jaar 40 procent van alle investeringen in duurzame energie. Tot de leidinggevende markten voor duurzame energie behoren verder ook nog Italië, Brazilië, Canada, Spanje en India.

In de top tien is geen spoor meer te vinden van Groot-Brittannië, dat het voorbije jaar zijn investeringen met 70 procent heeft teruggeschroefd.

Express.be