Boekwaarden nu ook in Analist Pro beschikbaar

Vanaf heden zijn ook de boekwaarden per aandeel beschikbaar. De boekwaarde per aandeel geldt na de koers/winst-verhouding en het dividendrendement als één van de belangrijkste variabelen op het gebied van fundamentele analyse. Diverse onderzoekers en beleggers (Buffett, Graham en Greenblatt) hebben aangetoond dat er vaak behoorlijke premies zitten op aandelen met relatief hoge boekwaarden ten opzichte van de beurskoersen.

De boekwaarde per aandeel wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het aantal uitstaande aandelen. Voor het aantal uitstaande aandelen wordt het aantal uitstaande aandelen per 31 december gehanteerd ofwel het gemiddelde over het gehele boekaar. Voor het eigen vermogen wordt de waarde per 31 december gehanteerd. In de wandelgangen van de analisten geldt als vuistregel dat hoe lager de verhouding tussen beurskoers en de boekwaarde per aandeel is hoe goedkoper het aandeel is.

Het totale overzicht van de verhoudingen tussen boekwaarde per aandeel en de beurskoers treft u op deze pagina. Voor de toegang is alleen een gratis registratie vereist. Momenteel staan op dit overzicht de market-to-book ratio's op basis van de de waarden van het eigen vermogen en het aantal uitstaande aandelen per ultimo 2009.

Wij hopen de bezoekers van Analist.nl en Analist.be op deze manier verder van dienst te zijn. Naast deze uitbreiding komen er binnenkort nog diverse nieuwe toepassingen aan.