Belgisch begrotingstekort 0,5 procent kleiner dan voorzien

Het Belgische begrotingstekort over het voorbije jaar bedraagt 4,1 procent van het bruto binnenlandse product. Dat is 0,5 procent beter dan de cijfers die de federale regering begin dit jaar naar voren schoof. Dat heeft het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) bekend gemaakt.

Ook de eerste raming van een begrotingstekort van 4,6 procent leverde al een beter resultaat op dan was voorzien in het Europees stabiliteitsprogramma, waar gewag was gemaakt van een tekort van 4,8 procent. Volgens de nieuwe berekeningen was de federale overheid verantwoordelijk voor een tekort van 3,1 procent, terwijl de gemeenschappen en gewesten een deficiet van 0,7 procent lieten optekenen.

Bij de lokale overheden werd een tekort van 0,2 procent gemeld. Tenslotte zorgden ook de instellingen voor de sociale zekerheid voor een tekort van 0,1 procent. De overheidsschuld bedroeg eind vorig jaar 96,8 procent van het bruto binnenlandse product. Dat betekent een toename met 0,6 procent tegenover het jaar voordien.

Express.be