Banken boeken weinig vorderingen in online beveiliging

Financiële instellingen blijven geld en zakelijke klanten verliezen omdat er onvoldoende actie wordt ondernemen om online fraude tegen te gaan. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Guardian Analytics en het Ponemon Institute. Daarbij wordt opgemerkt dat de banksector geen enkele vordering heeft geboekt bij het vermijden dat er van gecompromitteerde rekeningen geld zou kunnen worden weggesluisd.

Fraudepogingen
De onderzoekers merken op dat 56 procent van de bedrijven vorig jaar geconfronteerd werd met fraudepogingen bij betalingen, terwijl driekwart melding maakte van een gegijzelde rekening of fraude met online betaalkanalen. Ook blijkt dat 78 procent van de incidenten pas werd opgemerkt nadat de bedragen naar een frauduleuze bestemmeling waren doorgestuurd. De onderzoekers merken ook op dat 70 procent van de bedrijven van mening is dat de bank uiteindelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid van de rekeningen.

Uitbesteding
Dat geeft volgens het webmagazine Informationweek aanleiding tot een hoog verloop. "Veel bedrijven verkiezen ervoor om het bankactiviteiten aan een andere instelling toe te vertrouwen nadat ze met fraude werden geconfronteerd," voeren de onderzoekers aan. "Eén op drie bedrijven hevelt zijn belangrijkste bankactiviteiten naar een andere financiële instelling over en één op tien breekt de relatie met zijn financiële dienstverlener volledig af. Het vertrouwen van bedrijven in hun banken raak snel beschadigd en slechts zelden wordt een tweede kans gegeven."

Express.be