'Nieuw onderzoek naar woekerpolis'

Stichting Woekerpolis Claim (WPC) wil dat een onafhankelijke commissie beoordeelt of verzekeraars zich tijdens de woekerpolisaffaire aan hun informatie- en zorgplicht hebben gehouden. Dat meldde WPC dinsdag.

Volgens de stichting moet zo'n commissie onder meer bekijken of verzekeraars onder de huidige en vroegere regelgeving verplicht waren hun klanten concrete informatie te verstrekken over de kosten. Verder moet er duidelijkheid komen over de zorgplicht van verzekeraars en tussenpersonen bij de verkoop van beleggingsverzekeringen.

Rechtspositie
WPC hoopt op die manier dat er snel duidelijkheid komt over de rechtspositie van polishouders. ''Het is schrijnend dat het aan de individuele polishouder wordt overgelaten zijn schade te verhalen op verzekeraars via dure en langdurige procedures met onzekere afloop, zei voorzitter Jasper van Schaaik.

''Voor de meeste polishouders is het belang te klein en zijn de kosten te hoog om te procederen. Verzekeraars speculeren hierop.'' Volgens de stichting bestaat het risico dat de rechten van polishouders verjaren. WPC roept daarom de Tweede Kamer op het initiatief te nemen tot de installatie van een onafhankelijke commissie. ''Daardoor kan verdere schade worden voorkomen'', aldus Van Schaaik.

ANP