“Relatief makkelijk alfa op te halen in de vastrentende markten”

De klassieke waarderingsmaatstaven zoals book to market en de marktkapitalisaties bieden behoorlijke voorspellende waarden in de vastrentende markten meldt fondsmanager Jens Rundager van het Deense Sparinvest in een gesprek met Fondsplein. Rundager heeft in zijn beleggingsproces de fundamenten van Benjamin Graham centraal staan. ”Ondanks dat deze klassieke beleggingsfilosofie al ruim 80 jaar oud is negeert de markt het nog behoorlijk. Vooral in de vastrentende markten zijn er veel inefficiënties en de methodieken van Graham bieden ons de mogelijkheden om relatief alfa (een buitengewoon rendement) te genereren” aldus Rundager.

Decompositie van het rendement, 3-factor model ook in de vastrentende wereld van toepassing
Jens Rudager SparinvestHet rendement op een bedrijfsobligatie kan volgens Rundager worden opgedeeld in vier onderdelen: het risicovrije rendement, de premie voor faillissement, de premies voor de marktkapitalisatie en stijl (size, value en growth van Fama & French, 1996) en een onverklaarbaar deel. Het onderdeel van de marktkapitalisatie en de stijl zorgen voor ruim een derde van het totaal rendement aldus de fondsmanager. Zo heeft in 2001 professor Martin Gruber aangetoond dat ruim 85% van de risicopremie bovenop het risicovrije rendement niet verklaard kan worden voor systematisch risico. Dit sluit weer naadloos aan op de befaamde onderzoeken van Kenneth Fama en Eugene French van het 3-factor model uit 1996. Fama en French toonden in hun onderzoeken (met data van 1963 tot en met 1996) aan dat de rendementen op aandelen uitsluitend verklaard kunnen worden door de drie risicofactoren systematisch risico, de marktkapitalisatie (size) en de stijl (waarde of groei). Dit onderzoek had alleen betrekking op Amerikaanse aandelen. Maar naar nu blijkt kan het dus ook doorgetrokken worden naar de vastrentende markten aldus Rundager.

Beleggingsmethodiek: schulden, book to market en size centraal
Rundager gebruikt in zijn beleggingsmethodiek diverse filteringen. Als eerste worden de bedrijven met de laagste schuldgraden geselecteerd. Naar waarderingen van het aandeel wordt niet gekeken. ”Het gaat er sec om of het bedrijf in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Eén van de belangrijkste indicatoren daarvoor is de vrije kasstroom” aldus Rundager. Als grens voor het vreemd vermogen hanteren de fondsmanagers een maximale hoogte van 75% vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen. Daarnaast kijkt Rundager naar de book to market ratio (net als in het 3-factor model van Fama & French). Deze indicator geeft volgens Rundager een goede mate van betrouwbaarheid van de capaciteit om ondergewaardeerde leningen te vinden (in verband met de hogere correlatie tussen de bedrijfsleningen en de aandelen van een bedrijf). Daarnaast kijkt Rundager naar de marktkapitalisatie van een bedrijf. Als doelstelling hanteert Sparinvest het criteria om niet in de grotere bedrijven te investeren (laagste 30% van de markt is het spectrum).

Sparinvest heeft 2 obligatiefondsen die op deze wijze opereren: High Yield Value Bonds en Emerging Market Corporate Value Bond Fund. Beide fondsen hebben de maximale ratings van onderzoeksbureau Morningstar ontvangen. Over de afgelopen 5 jaar liet het fonds High Yield Value Bonds EUR R jaarlijks een outperformance zien: jaarlijks 0,6% meer dan de benchmark. Dit echter wel met een wat hoger risico.