'De Belgische economie is zeer ongezond'

De Belgische topeconoom Geert Noels van Econopolis is zeer ongerust over de toestand van de Belgische economie. Noels stelt dat de Belgische economie geen duurzaam herstel heeft gehad van de crisis. De rekeningen zijn nu naar de toekomst doorgeschoven. In het onderstaande interview met De Morgen gaat Noels op de details in.

Geen duurzaam herstel
Geert Noels Belgische economie"Je zou kunnen zeggen dat de financiële sector te snel gered is. Doordat de overheid zo snel tussenbeide is gekomen, hebben sommige schakels in het financiële systeem te weinig druk gevoeld om fundamenteel hun werkwijze en hun risiconame te veranderen. Als je te snel een sterke hand achter jou hebt staan, ga je nooit je gedrag wijzigen. Dat is een beetje zoals kinderen die een wagen van hun ouders krijgen en hem in de prak rijden. Ze hebben niet het gevoel dat ze daar een enorm verlies door lijden. Als je drie jaar lang studentenwerk doet in een café doet om die wagen te kunnen betalen, dan ga je anders rijden. (...) [De Belgische economie is] zeer ongezond. Over tien, twintig jaar zal de volgende generatie opgezadeld zitten met alle problemen. We hebben een gigantische doorschuifoperatie doorgevoerd. De vraag is: zullen onze kinderen en kleinkinderen dat aanvaarden?"

Doorschuiven van problemen
"Er zijn heel veel beloften gedaan aan de vorige generatie die de volgende generatie zal moeten oplossen. Dat is geen duurzaam beleid. Er zijn pensioenbeloften gedaan aan een aantal beroepscategorieën die gewoonweg niet betaalbaar zijn. [De ambtenarenpensioenen] is iets wat men tien jaar geleden had moeten bijsturen, maar men is er gewoon mee verdergegaan. Op een bepaald moment worden de gepensioneerde ambtenaren zo'n grote groep, dat ze elke verandering kunnen blokkeren. Dan wordt het moeilijk om het tij nog te keren. (...)"

Averechts beleid
"Elke regering kan 100.000 jobs creëren via subsidiëring. De echte uitdaging is om niet-gesubsidieerde jobs te creëren die toegevoegde waarde bieden voor de economie. En daarin scoort ons land slecht. Het beleid helpt de arbeidsmarkt op korte termijn, maar niet op lange termijn. Het is een soort verdoving, een soort softdrug. We willen geen pijn lijden. Maar de omschakeling naar duurzaam beleid zal even pijn doen: short term pain, long term gain. Wij kiezen voor het volledig tegenovergestelde."