Brussel houdt vertrouwen in Griekenland

De Europese Commissie twijfelt niet aan de wil van de Griekse regering om haar overheidsfinanciën op orde te krijgen. De regering in Athene heeft onlangs ''ambitieuze'' maatregelen aangekondigd om het begrotingstekort terug te dringen en is bovendien van plan voor 50 miljard euro aan overheidsbelangen te privatiseren.

De woordvoerder van eurocommissaris Olli Rehn (Monetair Beleid) heeft dat dinsdag gezegd in reactie op nieuwe cijfers van Eurostat. Daaruit blijkt dat het Griekse financieringstekort vorig jaar 10,5 procent van het bruto binnenlands product bedroeg, terwijl op 9,5 procent was gerekend.

Cijfers
De woordvoerder onderstreepte dat de cijfers van Eurostat overeenstemmen met de gegevens die Athene had aangeleverd. Daaruit blijkt dat de Griekse cijfers, anders dan in het verleden, betrouwbaar zijn. De zegsman wees er ook op dat het Griekse tekort in 2009 nog ruim 15 procent bedroeg. Speculeren over extra maatregelen die de Griekse regering zou kunnen treffen, noemde hij ''prematuur''.

Griekenland
Griekenland kreeg vorig jaar noodleningen toegezegd van in totaal 110 miljard euro door de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. Het heeft beloofd zijn begrotingstekort in 2014 onder de EU-limiet van 3 procent te brengen. Dat het tekort over 2010 hoger uitvalt dan verwacht, wijt Athene aan de zware economische inzinking waarmee het land kampt.

EU-president Herman Van Rompuy ontkende dinsdag in de Belgische krant De Standaard dat er een herschikking van de Griekse schuld ophanden is, waardoor de schuldeisers naar een deel van hun geld zouden kunnen fluiten. Van Rompuy vindt dat Griekenland de tijd moet krijgen om zijn schulden weg te werken.

ANP