Definitief einde dossier KBLux steeds meer in zicht

Er is geen reden om het proces KBLux over te doen. Dat is het oordeel van Jean-Marie Genicot, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Genicot steunt de visie van de raadsheren van het Brusselse hof van beroep, die in december vorig jaar de strafvordering in het dossier onontvankelijk verklaarden.

Het Hof van Cassatie is niet verplicht om het advies van de openbare aanklager te volgen, maar in de praktijk is dat meestal wel het geval. Eind mei volgt de uitspraak. In het proces moesten elf voormalige bankiers van de toenmalige Kredietbank en haar Luxemburgse zuster KBLux en drie grote klanten terechtstaan omdat er in de jaren negentig bij de bank op grote schaal fiscale fraude gepleegd zou zijn.

Het Brusselse hof van beroep was echter van oordeel dat het onderzoek niet correct is verlopen, waardoor de strafvordering onontvankelijk werd verklaard. Het Brusselse parket-generaal en de Federale Overheidsdienst Financiën hadden tegen die uitspraak echter cassatieberoep aangetekend.

Express.be