Dekkingsgraad ABP op peil na moeilijk jaar

Ambtenarenpensioenfonds ABP had vorig jaar last van de sterk wisselende rente. De dekkingsgraad schommelde tussen de 88 procent (eind augustus) en 105 procent (eind december).

Aan het eind van vorige maand stond de dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre een fonds aan de toekomstige verplichtingen kan voldoen, op 111 procent. Het fonds behaalde een rendement van 13,5 procent. Dat is weliswaar minder dan het voorgaande jaar (20,2 procent), maar toch een van de beste resultaten van de afgelopen twintig jaar, zo bleek woensdag tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

In 2010 nam het vermogen met 28 miljard euro toe tot 237 miljard euro. Eind april van dit jaar was dat verder opgelopen tot 242 miljard euro.

Inflatie
ABP kon dit jaar de pensioenen niet aanpassen aan de inflatie, omdat de dekkingsgraad afgelopen najaar net onder het vereiste niveau van 105 procent lag. ''Dat doet pijn’’, zei vicevoorzitter Xander den Uyl.

Het verlagen van de pensioenen was bij ABP niet aan de orde omdat de financiële positie van het fonds op de peildatum ruimschoots boven het niveau lag dat het herstelplan aangaf.

ANP