Multinationals noemen India belangrijkste groeimarkt

Van alle groeimarkten vormt India het belangrijkste doelgebied voor internationale ondernemingen, op korte afstand gevolgd door China. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ernst & Young. India wordt door 34 procent van de multinationals als zijn belangrijkste groeimarkt naar voor geschoven, terwijl China door 33 procent wordt geciteerd. Het land van herkomst van de bedrijven heeft volgens de onderzoekers geen enkele impact op de score.

In het onderzoek van Ernst & Young komt Brazilië op de derde plaats met een score van 19 procent, gevolgd door Rusland met 14 procent. "De combinatie van hoge volumes en snelle groei op de Indiase en Chinese markten tillen de twee landen volgens Ernst & Young uit de traditioneel meer regionale focus van het bedrijfsleven," merkt het persbureau Reuters op. "De onderzoekers voegen er aan toe dat ook Brazilië aan interesse blijft winnen, maar de belangstelling voor Rusland blijkt af te nemen."

Daarbij wordt erop gewezen dat Rusland bij de Noord-Amerikaanse bedrijven inmiddels uit de top tien is verdwenen. In West-Europa staat Rusland daarentegen nog altijd op de vijfde plaats. Bij de keuze voor afzetmarkten en investeringen worden de economische groeivooruitzichten door nagenoeg 50 procent van de ondervraagden als belangrijkste reden naar voor geschoven, terwijl 40 procent gewag maakt van demografische profielen. West-Europese bedrijven denken vooral aan investeringen in India, terwijl in Noord-Amerika vooral wordt gedacht aan China.

Express.be