“Niet klakkeloos gaan indexbeleggen, focus op fundamentals”

Over 2010 bedroeg het totaal aan ETF -beleggingen al ruim een derde van het totaal aantal aan aandelenfondsen. Beleggers gaan echter door de bomen het bos niet meer zien en dat was ook het devies tijdens de tweede jaarlijkse Inside ETF ’s conferentie georganiseerd door IndexUniverse.

Componenten op fundamenten wegen en niet op prijs
Thibaud de Cherisey, hoofd Europese ETF ’s bij Invesco Asset Management pleitte voor Fundamental Indexation (van onder andere de Amerikaanse professor Jason Hsu). Tijdens zijn betoog legde hij de diverse tekortkomingen van de ETF ’s in het algemeen genadeloos bloot. De Cherisey stelde dat de klassieke ETF ’s vooral op prijsgedreven zijn. Hierdoor worden aandelen die al hard gestegen zijn, en dus een hogere marktkapitalisatie hebben, bij een klassieke ETF overwogen. Het omgekeerde geldt voor de aandelen die in prijs gedaald zijn, deze worden dan juist onderwogen. Volgens de Cherisey wordt dit dan een ‘buy high and sell low’ systeem.

Hij pleit daarom voor andere wegingen te gebruiken die recht doen aan de fundamenten van een bedrijf. Als voorbeelden noemde de Cherisey de omzetten, kasstromen, dividenden en de boekwaarden. Dit dan met een meetperiode van 5 jaar om zodoende korte termijn fluctuaties er uit te halen. De FTSE -RAFI-index is een voorbeeld van een ETF die zo werkt. Over de afgelopen 5 jaar waren de resultaten van deze ETF fors hoger dan van haar marktgewogen concurrent. De jaarlijkse outperformance lag tussen de 2 en 6%.

Verschillen tussen ETF ’s
”De ene ETF is de andere niet” aldus Gareth Parker, hoofd index design en ontwikkeling bij Russel Indexes. Parker stelde dat de diverse ETF ’s die de Europese aandelenbeurzen trachten te repliceren op korte termijn al uit elkaar beginnen te lopen. Onderzoeken naar de performances van de Eurostoxx 50, de MSCI Europe en de FTSE Euro 100 first leverde enorme onderlinge verschillen op. Zelfs als gekeken wordt naar korte periodes dan zijn er veel afwijkingen onderling te ontdekken. Daarnaast wees Parker op de verschillen in spreads tussen ETF ’s maar ook tussen ETF ’s en hun onderliggende waarden. ”De Europese ETF ’s markt lijkt transparant maar is dat nog zeker niet” aldus Parker.