Pimco verwacht verdere divergentie Europese creditspreads, dollar nog steeds te duur

Pimco, de grootste internationale vermogensbeheerder van de wereld, heeft zijn visie voor de komende 3 tot 5 jaar opgesteld in een Secular Outlook. Hierin wordt beschreven hoe het bedrijf over de economische groei denkt op korte en middellange termijn.

Inflatiedruk blijft aanwezig
Pimco verwacht dat de G7 een beperkter herstel laat zien ten opzichte van opkomende markten. Het herstel zal jaarlijks 2% zijn in vergelijking met het herstel van opkomende markten waar 6% herstel te zien zal zijn. In de ontwikkelde economieën zal deze 2% groei gepaard gaan met hoge werkloosheid. Daarentegen zullen opkomende markten te kampen krijgen met inflatiedruk. Deze inflatiedruk kent 2 vormen. De goede inflatie waarbij de consument zich steeds rijker gaat voelen, en de slechte inflatie, waar stijgende grondstofprijzen en voedsel duurder worden. Door dit verschijnsel word het moeilijker voor overheden om hierop te anticiperen.

Lakse overheden
Veel overheden durven de beslissingen, die genomen dienen te worden om deze inflatie tegen te gaan, niet te nemen. Ze zijn teveel gericht op uitdagingen die zijn ontstaan door verschuivingen tussen balansen van o.a. consumenten, bedrijven en de staat zelf. Overheden stellen hierbij de problemen uit, maar ooit zullen ze te groot worden en des te harder terugkomen zo stelt Henk Jan van Zoelen van Pimco.

Eventueel herstel gaat met vallen en opstaan
Volgens CEO Mohamed El-Erian van Pimco zal de wereld langzaam en onregelmatig herstellen en structureel aangetast blijven. De nadruk in de Secular Outlook baseert zich vooral op de groter wordende verschillen tussen de opkomende en ontwikkelde landen. In West-Europa en de VS zullen voor de komende jaren de staatsschulden en begrotingstekorten een grote impact hebben op de groei. De opkomende economieën, waar het herstel mede te danken is aan een kleinere kloof tussen inkomen en welvaart, zullen in de toekomst een betere kredietwaardigheid genereren. Voor het herstel van de wereldeconomie zal China een belangrijke speler worden. In dit land ontwikkelt zich steeds sneller een middenklasse, door toenemende consumptie, wat het herstel kan versnellen.

Amerikaanse leningen te duur
"Door de hoge verwachte inflatie in Amerika zijn de Amerikaanse staatsleningen nog steeds te duur" aldus van Zoelen. Beleggers die in staatsleningen willen beleggen moeten daarom hun heil zoeken in landen met vlakke inflatieverwachtingen. Als voorbeelden noemt van Zoelen Noorwegen, Zweden, Canada en Australië. De druk op de Amerikaanse dollar door het enorme begrotingstekort zal wel meevallen aldus Pimco. De reden hiervoor is dat er simpelweg nog geen alternatief in de wereld is als reservemunt. Daarnaast willen de Chinezen hun Yuan ook het liefst zo laag mogelijk houden om hun exportpositie te stimuleren.