Rijn- en Binnenvaart krijgt eigen bestuursbureau bij Syntrus Achmea

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart krijgt een eigen bestuursbureau binnen de organisatie van Syntrus Achmea. De komst van het bureau, dat de belangen behartigt van het pensioenfonds, is onderdeel van de contractverlenging die Rijn- en Binnenvaart en Syntrus Achmea recent zijn overeengekomen. Directeur van het bestuursbureau wordt Rein Godding, tot voor kort manager bestuursondersteuning bij Syntrus Achmea.

Uitbesteden door hogere eisen
binnenvaartschip Maas RotterdamHet pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart telt 15.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van 400 miljoen euro. Het bestuur heeft om twee redenen gekozen voor het instellen van een bestuursbureau. Voorzitter Michiel Koning: ,,Wij achten een structurele versterking van de bestuursondersteuning noodzakelijk om te kunnen voldoen aan alle eisen die de huidige Pensioenwet stelt, waaronder met name een betere risicobeheersing. Daarnaast vereist de dagelijkse uitoefening van toezicht op alle werkzaamheden die het bedrijfspensioenfonds heeft uitbesteed een eigen management. Wij gaan er van uit dat Syntrus Achmea de gekozen opzet de komende tijd verder ontwikkelt tot een succesvol nieuw samenwerkingsmodel.”

Onafhankelijk
De medewerkers van het bestuursbureau zijn in dienst van Syntrus Achmea, maar werken exclusief voor het pensioenfonds. Om de onafhankelijkheid van het orgaan te waarborgen, is een aantal maatregelen genomen. Zo is het bestuursbureau gesitueerd op een locatie van Syntrus Achmea, die niet toegankelijk is voor medewerkers van pensioenbeheer. De directie van Syntrus Achmea heeft met de directeur van het bestuursbureau een contract ondertekend waarin ‘’een onafhankelijke uitvoering van de werkzaamheden’’ wordt gegarandeerd.

Lagere kosten
Johan van EgmondSyntrus Achmea denkt dat meer middelgrote pensioenfondsen baat kunnen hebben bij een eigen bestuursbureau á la Rijn- en Binnenvaart. ,,Het is een kostenefficiënte oplossing, waarbij besturen een grote stap zetten in de verdere professionalisering’’, zegt commercieel directeur Johan van Egmond. ,,Kleinere fondsen die ervoor kiezen zelfstandig te blijven, zouden een bestuursbureau met elkaar kunnen delen. Met de eventuele toevoeging van specifieke ondersteuning op het gebied van communicatie, vermogensbeheer of actuarieel advies is voor elke klant maatwerk mogelijk.’’
Foto: Johan van Egmond