België blijft in gebreke bij minimum kapitaalvereisten banken

België voert de voorschriften over de minimum kapitaalvereisten voor de banken niet correct uit. Dat heeft de Europese Commissie verklaard. Daarbij wordt gedreigd met een dagvaarding voor het Hof van Justitie indien die situatie binnen de twee maanden niet wordt rechtgezet.

Vorig jaar werd de Europese richtlijn over kapitaalvereisten voor financiële instellingen gewijzigd. Daarin is bepaald hoeveel eigen middelen banken en beleggingsondernemingen moeten aanhouden om hun risico's te dekken en hun klanten te beschermen. Ook creëert de richtlijn nieuwe voorschriften rond het beloningsbeleid.

De nieuwe regelgeving moest tegen het begin van dit jaar door de lidstaten zijn ingevoerd, maar de Europese Commissie zegt dat België in gebreke is gebleven. De Europese Commissie stelt dat de voorschriften overal in dezelfde mate moeten worden doorgevoerd, omdat anders bestaande leemten zouden kunnen worden uitgebuit. In totaal werden zes lidstaten in gebreke gesteld.

Express.be