Politici doen het goed op de aandelenbeurs

Politici scoren uitstekend op de aandelenbeurzen. Dat blijkt uit een studie van vier onderzoekers van vier verschillende Amerikaanse universiteiten. Zij legden 16.000 aandelentransacties naast elkaar, die zo’n 300 leden van het Huis van Afgevaardigden hadden gerealiseerd tussen 1985 en 2001 en vonden wat ze noemen 'significante en abnormaal positieve returns’. De transacties die deze verkozenen hadden gemaakt scoorden jaarlijks gemiddeld 6% hoger dan het marktgemiddelde.

Dichter bij het vuur
Wat is hun geheim? Het rapport speculeert, zonder daarom te concluderen, dat het iets te maken kan hebben met de niet-openbare informatie tot dewelke de congresleden toegang hebben of met hun stemgedrag op onderwerpen gerelateerd aan aandelen die ze in portefeuille hebben, of beide. Vijf jaar geleden had hetzelfde onderzoeksteam een reeks senatoren onderzocht. Toen bleek dat deze groep nog beter deed, want zij deden scoorden gemiddeld 10% boven het marktgemiddelde.