Meer concurrentie goed voor lagere hypotheekrentes

Henk Don, bestuursvoorzitter van de NMa, heeft aangekondigd dat de interbancaire rentemarges dalen. Daardoor is de vraag ontstaan of dit een direct verband heeft met de daling van de kapitaalmarktrente.

Er werd gezegd dat er geheime prijsafspraken zijn gemaakt door de banken maar doordat er weinig concurrentie was binnen de bankensector is het vanzelfsprekend dat de marges omhoog gaan, aldus Don. Dit is volgens hem een normaal economisch mechanisme.


De markt is echter wel gevoelig voor vermeende prijsafspraken, zo blijkt uit het verleden. De NMa wil haar klanten daartegen beschermen door de banken goed in de gaten te houden. Tenslotte stelt Don dat het beter voor de markt is dat niet de NMa moet optreden, maar dat de markt zelf zijn werk doet door meer concurrentie binnen te laten waardoor de rente omlaag zou kunnen gaan (door meer aanbod).