Begrotingstekort kleiner dan geraamd

Het begrotingstekort valt dit jaar waarschijnlijk lager uit dan waar in het regeerakkoord bij het aantreden van dit kabinet vanuit werd gegaan.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën verwacht nu een tekort over de overheidsbegroting van 3,6 procent waar vorig jaar oktober nog rekening werd gehouden met een min van 4 procent.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota, het tussentijdse overzicht van de uitgaven en inkomsten op de lopende begroting, die De Jager dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het Centraal Planbureau (CPB) verwachtte in maart nog een begrotingstekort van 3,7 procent in 2011.

De staatsschuld daalt volgens De Jager dit jaar van 66 procent van het bruto binnenlands product naar 64 procent. Voor een belangrijk deel komt dat doordat banken als ING en Aegon een deel van de staatssteun die ze gekregen hadden terugbetaalden.

Gezondheidszorg
De Jager meldt in de voorjaarsnota grote financiële tegenvallers, met name in de gezondheidszorg (1,1 miljard euro). Overschrijdingen zijn er verder bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (150 miljoen euro), overige uitkeringen (150 miljoen) en kinderopvang (200 miljoen).

Meevallers zijn er ook, bijvoorbeeld doordat het kabinet 300 miljoen euro minder hoeft uit te geven aan werkloosheidsuitkeringen, omdat de werkloosheid door het aantrekken van de economie in Nederland minder hoog is dan verwacht. De economische groei zorgt ook voor hogere gasbaten en belastinginkomsten en lagere renteuitgaven.

ANP